Thứ ba, 18/02/2020 (GMT+7)
Giá nông sản

Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ 21/01 đến 25/01 năm 2019

Tài liệu đính kém: ../lichcongtac.doc ( click vào link để tải xuống )

Ngày/tháng
Nội dung công tác
Thứ hai
21/01
- 8h00’: Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại Hội trường tầng 2, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
- 13h30’: Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2018 tại Hội trường tầng 2, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
- 14h00’: Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Chính phủ.
Thứ ba
22/01
- Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch dự họp kiểm điểm Đảng đoàn tại phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Hội tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 22/01/2019 – 23/01/2019.
Thứ tư
23/01
- 9h00’: Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì họp mặt thân mật cán bộ hưu trí của cơ quan Trung ương Hội tại Hội trường tầng 2, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
Thứ năm
24/01
- 8h00’ – 15h00’: Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội tại phòng họp Ban Thường vụ, tầng 9, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
- 16h00’: Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội chủ trì, các đồng chí Phó Chủ tịch dự Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại phòng họp Ban Thường vụ, tầng 9, trụ sở cơ quan Trung ương Hội.
Thứ sáu
25/01
- Đ/c Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch đi tặng quà và cám ơn một số đơn vị đã đồng hành với Hội Nông dân Việt Nam.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
44.330
44.630
Vàng nhẫn
44.330
44.780
Vàng nhẫn
44.330
44.880
Tỷ giá