Thứ bảy, 02/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lùi thời gian Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam
05:11 - 13/06/2013

     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                           Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG         

                    *

         Số 519- CV/HNDTW

V/v thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng

về lùi thời gian Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam

 

 Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 5754-CV/VPTW ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI lùi thời gian sang ngày 30 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2013. Phiên khai mạc chính thức vào 8 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân ViệtNamthông báo để các đồng chí biết, chủ động bố trí thời gian, công việc để tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội.

 

Nơi nhận:                                                                                              T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gửi,                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Thường trực TW Hội,                                       

- Lưu VP Trung ương Hội.                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                                Hà Phúc Mịch

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá