Thứ hai, 04/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Hội Nông dân VN khóa VI
08:32 - 02/07/2013

1

Nguyễn Quốc Cường

6/5/1952

Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

2

Nguyễn Duy Lượng

20/01/1956

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

3

Lại Xuân Môn

29/11/1963

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

4

Lều Vũ Điều

25/7/1959

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

5

Nguyễn Hồng Lý

15/10/1960

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

6

Lương Quốc Đoàn

21/12/1970

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV TW Hội khóa V, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội

7

Nguyễn Văn Chính

5/4/1959

Uỷ viên BTV Trung ương Hội khóa V, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội

8

Vũ Ngọc Bình

21/10/1961

Uỷ viên BTV TW Hội khóa V, Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam

9

Bế Thị Yến

19/5/1963

Uỷ viên BTV Trung ương Hội khóa V, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội

10

Trần Văn Làm

8/9/1956

Uỷ viên BTV khóa V phụ trách công tác phía Nam Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

11

Phạm Tiến Nam

29/3/1975

Uỷ viên BCH Trung ương Hội khóa V, Chánh Văn phòng Trung ương Hội

12

Lưu Quang Định

21/2/1966

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

13

Nguyễn Xuân Định

20/8/1970

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội

14

Triệu Thị Bích Thuỷ

4/6/1962

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn

15

Lê Anh Dũng

9/7/1962

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình TW Hội

16

Vũ Quốc Huy

10/2/1973

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN TW Hội

17

Phạm Hữu Văn

5/7/1960

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội

18

Nguyễn Tiến Vượng

20/4/1960

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội

19

Nguyễn Hồng Sơn

18/6/1963

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình TW Hội

20

Đặng Thị Thuỷ

9/2/1961

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân

21

Phạm Văn Thiện

6/8/1966

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Phó Hiệu trưởng Trường TC nghề Hội Nông dân Việt Nam

22

Nguyễn Xuân Thắng

10/1/1965

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

23

Nguyễn Văn Hải

10/8/1962

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

24

Trần Thị Ánh Tuyết

1/8/1966

Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

25

Phạm Xuân Hồng

15/9/1964

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

26

Huỳnh Thị Thu Trang

9/8/1965

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

27

Dương Đức Nguyện

21/8/1958

Phó Tổng biên tập Báo Nông thôn Ngày nay

28

Nguyễn Văn Đại

1/7/1971

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

29

Lê Thị Thanh Hương

27/7/1965

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

30

Nguyễn Văn Hiến

25/8/1963

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

31

Nguyễn Thị Vân Anh

8/1/1976

Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

32

Lê Thị Doanh

1/9/1963

Phó Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân VN

33

Nguyễn Minh Doanh

15/6/1959

Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội NDVN

34

Nguyễn Thị Kim Hoa

7/8/1973

Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

35

Lưu Văn Bính

7/11/1958

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

36

Xin Thị Bích

22/12/1963

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang

37

Trần Văn Chiến

13/3/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang

38

Nông Thị Hà

29/4/1971

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

39

Lưu Văn Quảng

08/01/1969

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

40

Vũ Trọng Bắc

20/5/1958

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

41

Đinh Văn Toản

05/01/1960

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

42

Hoàng Hữu Độ

17/6/1969

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

43

Nguyễn Văn Mậu

17/6/1959

Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Nguyên

44

Sùng Chứ Thếnh

14/7/1955

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

45

Giàng A Tình

9/10/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

46

Hoàng Sương

19/4/1962

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La

47

Nguyễn Trường Phong

02/02/1957

Uỷ viên BTV TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình

48

Hà Thị Hương

29/5/1965

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

49

Vi Ngọc Bích

11/01/1972

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh

50

Leo Thị Lịch

23/9/1969

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang

51

Nguyễn T. Hồng Thuý

15/9/1961

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

52

Nguyễn Văn Quý

20/12/1962

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc

53

Phạm Xuân Lương

24/8/1955

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng

54

Trịnh Thế Khiết

11/4/1958

Ủy viên BTV TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội

55

Trần Thị Tuyết Hương

13/12/1972

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

56

Phạm Thị Thu Bình

28/6/1964

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương

57

Nguyễn Văn Hòa

01/7/1961

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình

58

Nguyễn Hùng Mạnh

30/9/1970

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định

59

Bùi Mai Hoa

20/9/1969

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

60

Hoàng Văn Lưu

03/5/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá

61

Nguyễn Hữu Nhị

06/12/1958

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

62

Trần Đình Gia

11/11/1969

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

63

Đoàn Ngọc Lâm

05/6/1967

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình

64

Lê Phúc Thiện

21/8/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị

65

Trần Văn Lập

18/10/1966

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

66

Nguyễn Phú Ban

01/01/1963

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

67

Vũ Văn Thẩm

10/5/1965

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam

68

Võ Việt Chính

6/6/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi

69

Trần Văn Cư

10/10/1962

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

70

Nguyễn Lạc

12/5/1956

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà

71

Nguyễn Văn Ngọt

02/12/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận

72

Phan Tấn Khế

29/11/1958

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận

73

Rơ Mah Giáp

03/02/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai

74

Y Tô Niê K'Dăm

15/4/1957

Uỷ viên BTV TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Lắc

75

Thao Hồng Sơn

20/5/1970

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

76

Trần Xuân Hồng

12/4/1956

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông

77

Trần Duy Việt

10/6/1955

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

78

Nguyễn Hoàng Vinh

01/7/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương

79

Nguyễn Thị Kim Nga

30/11/1961

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Phước

80

Nguyễn Văn Thống

13/2/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

81

Trần Văn Hận

30/11/1964

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

82

Ngô Ngọc Thanh

10/12/1956

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai

83

Nguyễn Văn Phụng

16/10/1960

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh

84

Phạm Minh Hùng

01/9/1963

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An

85

Nguyễn Văn Quang

3/6/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang

86

Lê Văn Gặp

25/12/1961

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre

87

Trần Văn Trạch

12/8/1967

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long

88

Trần Thị Thiên Thư

12/9/1979

Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

89

Huỳnh Hữu Kế

11/11/1959

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

90

Phan Văn Bốn

15/6/1957

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

91

Trần Thị Quýt

9/6/1961

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng

92

Kim Song Ven

6/3/1958

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh

93

Nguyễn Thanh Phong

20/11/1961

Uỷ viên BTV TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

94

Nguyễn Thanh Long

15/9/1963

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

95

Trần Văn Út

1967

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu

96

Ngô Minh Chiến

9/1958

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

97

Tô Văn Thu

13/5/1963

Ủy viên BTV Hội ND tỉnh, Chủ tịch Hội ND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

98

Nguyễn Tiến Dũng

8/12/1978

Chủ tịch HND xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liên, Thành phố Hà Nội

99

Phạm Văn Nam

3/1965

Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi; Xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

100

Trần Tuấn Anh

6/4/1964

Thứ trưởng Bộ Công thương

101

Vũ Văn Tám

10/8/1958

Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

102

Nguyễn Trọng Đàm

29/8/1957

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

103

Huỳnh Vĩnh Ái

15/02/1957

Ủy viên BCH TW Hội khóa V, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch

104

Nguyễn Thành Hưng

20/8/1960

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

105

Nguyễn Thị Tuyết

4/12/1959

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

106

Lê Thanh Khuyến

5/6/1962

Ủy viên BCH TW Hội khóa V, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đại, Bộ TN& MT

107

Nguyễn Anh Tuấn

24/5/1973

Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh

108

Nguyễn Tiến Đông

24/02/1963

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

109

Nguyễn Văn Lý

12/12/1959

Ủy viên BCH TW Hội khóa V, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

110

Lê Quốc Phong

1/12/1954

Uỷ viên BCH Trung ương Hội khóa V, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

111

Nguyễn Thành Công

31/8/1962

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

112

Nguyễn Thị Hiền

13/7/1974

Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí QGVN

113

Nguyễn Đình Tùng

29/7/1974

Viện trưởng Viên nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp, Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam

114

Nguyễn Thọ Trí

6/11/1961

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

115

Nguyễn Hữu Lợi

5/8/1954

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại VIC (Con Heo Vàng)

116

Cao Văn Thùy

13/6/1959

Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

117

Trần Ngọc Thuận

26/11/1960

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

118

Phạm Thanh Hải

1/2/1955

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

119

Bùi Chí Bửu

8/6/1953

Viện trưởng Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

120

Đặng Kim Sơn

2/5/1954

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược PTNN nông thôn

121

Nguyễn Lân Hùng

26/9/1945

Uỷ viên BCH TW Hội khóa V, Tổng TK Hội các ngành sinh học VN, LH các hội KH và KT VN

122

Phạm Thị Thùy

6/11/1954

Giám đốc Trung tâm Sinh học NN và bảo vệ Môi trường, LH các hội KH và kỹ thuật VN

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá