Thứ tư, 18/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam
02:23 - 03/07/2013

 

 (Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khoá VI Nguyễn Quốc Cường trình bày trình bày tại Đại hội

 ngày 03 tháng 7  năm 2013)

                         _________________

         

       Kính thưa đoàn chủ tịch Đại hội,

       Kính thưa các vị khách quý,

       Thưa các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

        Sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V nhiệm kỳ 2008-2013 với tiêu đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động,Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ; xác định mục tiêu và các chỉ tiêu phấn đấu của Hội trong giai đoạn phát triển mới; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước; là sự khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng: Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách; phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở nông thôn; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VI gồm 122 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Hội và giai cấp nông dân giao phó. Ban chấp hành Trung ương Hội khoá VI thể hiện tính liên tục, tính kế thừa theo chủ trương của Đảng. Đại hội tin tưởng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Thưa các đồng chí,

Kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Đại hội chúng ta trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Đại hội trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong những năm qua đối với công tác Hội và phong trào nông dân.

Đại hội hết sức vui mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp... đã đến dự động viên và cổ vũ Đại hội.

Đại hội chúng ta đánh giá cao những cống hiến của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá V đã lãnh đạo các cấp Hội đạt nhiều thắng lợi và chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vụ để Đại hội lần này thành công tốt đẹp. Đại hội đánh giá cao và cảm ơn các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội khoá V không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành TW Hội khoá VI. Trong đó có các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho hoạt động của Hội và phong trào nông dân như ĐC Hà Phúc Mịch, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành TW Hội khoá V, ĐC Lê Hoàng Minh, nguyên Uỷ viên Đảng đoàn, Nguyên Phó Chủ tịch BCH TW Hội khoá V, các ĐC uỷ viên Ban Thường vụ TW Hội khoá V như Nguyễn Văn Tâm, Vũ Đức Vượng, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Má và nhiều ĐC Ủy viên BCH TW Hội khóa V khác... Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục có những cống hiến cho sự nghiệp "Vì giai cấp nông dân Việt Nam".

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh cán bộ, hội viên và nông dân cả nước đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, phong phú vào các văn kiện của Đại hội. 

Đại hội hoan nghênh và cảm ơn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ), Công ty cổ phần Supe Phốt phát Lâm Thao, Tổng công ty Máy Động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông, Công ty thức ăn gia súc cao cấp Con heo vàng... đã hỗ trợ thiết thực, hiệu quả Đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên Trung tâm Hội nghị quốc gia; cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân, nhân viên khách sạn; diễn viên, nghệ sĩ và các cơ quan hữu quan đã làm việc tận tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm góp phần vào thành công của Đại hội.

 

 

Thưa Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân cả nước tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt; sát cánh cùng với Nhà nước, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Ngay sau Đại hội, Hội Nông dân các cấp tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động Hội và các phong trào nông dân đạt kết quả.

Trong niềm vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam. Xin kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá