Thứ bảy, 20/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
SƠ YẾU LÝ LỊCH CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH BCH TW HỘI NDVN
02:31 - 03/07/2013

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        

                                                                     SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

          * Họ và Tên:         NGUYỄN QUỐC CƯỜNG   

          * Bí danh:             Không.

          * Năm sinh:            06/5/1952  

          * Dân tộc:              Kinh                              * Tôn giáo:  Không

          * Quê quán:          Hợp Thịnh - Hiệp Hoà - Bắc Giang.

          * Trú quán:            số 9 Đặng Thai Mai - Hà Nội.

          * Trình độ:

                   + Văn hoá:   10/10.                            + Chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi.

                   + Lý luận:    Cao cấp                         + Ngoại ngữ:     Nga Văn.        

          * Chức vụ hiện nay:

                   + Đảng:   Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN.

                   + Đoàn thể:           Đại biểu Quốc hội.

                   + Chính quyền:      Chủ tịch BCH TW Hội NDVN.

          * Ngày tham gia cách mạng:  8/1970.

          * Ngày vào Đảng:  10/12/1973 ,     ngày chính thức:  10/9/1974 .

 

* Quá trình công tác

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Chức vụ và Đơn vị công tác

8/1970- 9/1976

Bộ đội, chiến trường B2

10/1976- 9/1978

Bí thư Đoàn Thanh niên (chuyên trách) Trường Trung học Nghiệp vụ I- Bộ Thuỷ lợi.

9/1978- 9/1983

Sinh viên Đại học Thuỷ lợi Hà Nội

10/1983- 7/1987

Chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Bắc

8/1987- 7/1990

Học Trường Đảng Cao cấp Matxcơva (Liên Xô cũ)

8/1990- 4/1994

Chuyên viên, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Bắc

5/1994- 12/1996

Tỉnh uỷ viên, Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hoà- tỉnh Hà Bắc

01/1997- 11/1998

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang

12/1998- 3/2005

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa IX.

3/2005 - 12/2006

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá IX, X, Trưởng Ban Tài chính- Quản trị TW.

01/2007- 02/2007

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, Trưởng Ban Tài chính- Quản trị Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.

02/2007- Nay

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IV, V. Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII.

* Khen thưởng:      Huân chương Lao động hạng 2,  Huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng 3, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

* Kỷ luật:               Không

* Sức khoẻ:           Bình thường.

    BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        

                                                                     SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

          * Họ và Tên:         LỀU VŨ ĐIỀU

          * Bí danh:             Không

          * Năm sinh:           25/7/1959

          * Dân tộc:             Kinh                     * Tôn giáo:  Không

          * Quê quán:           Vũ Công - Kiến Xương - Thái Bình.

          * Trú quán:            Giảng Võ - Ba Đình- Hà Nội.

          * Trình độ:

                   + Văn hoá:   10/10                     + Chuyên môn: Đại học Công đoàn.

                   + Lý luận:    Cử nhân                + Ngoại ngữ:         Anh A

          * Chức vụ hiện nay:

                   + Đảng:                 Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan.

                   + Đoàn thể:          

                   + Chính quyền:       Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN.

          * Ngày tham gia cách mạng:      1977

          * Ngày vào Đảng:  20/11/1981,                   ngày chính thức:    20/5/1983

 

* Quá trình công tác

 

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Chức vụ và Đơn vị công tác

11/1977 – 8/1990

Công nhân khai thác than, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Bí thư Chi đoàn 218. Chi uỷ viên, UVBTV Đoàn TNCSHCM Xí nghiệp.

9/1990 – 10/1990

UVBCH Đảng bộ huyện Đông Triều, Phó quản đốc mỏ than Mạo Khê, Đại biểu Quốc hội khoá VIII

11/1990 – 6/1994

Học viên Trường Đại học Công đoàn.

10/1994 - 11/1998

Chuyên viên Ban Kinh tế - xã hội T.W Hội Nông dân Việt Nam.

12/1998 – 11/2003

Học viên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, UV BCH T.W Hội NDVN khoá III, Chuyên viên, Phó Trưởng Ban Xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm nông dân, Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.W Hội NDVN.

12/2003 - 12/2008

UV BTV TW Hội, UV BCH Đảng bộ cơ quan, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân TW Hội Nông dân Việt Nam.

01/2009 - Nay

Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

* Khen thưởng:      Anh hùng lao động, Huân chương lao động hạng nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhiều giấy khen, bằng khen.

* Kỷ luật:               Không.

* Sức khoẻ:           Bình thường.

                BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        

                                                                     SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

          * Họ và Tên:         LẠI XUÂN MÔN

          * Bí danh:             Không

          * Ngày sinh: 29/11/1963

          * Dân tộc:             Kinh                     * Tôn giáo:  Không

          * Quê quán:           Nam Vân - Nam Định.

          * Trú quán:           29 ngõ 462 Phường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

          * Trình độ:

                + Văn hoá:  10/10               + Chuyên môn: ĐH Nông nghiệp.

                                                                                 Đang học Cao học kinh tế

                + Lý luận: Cử nhân            + Ngoại ngữ: Anh B

          * Chức vụ hiện nay:

                   + Đảng:                 Uỷ viên Đảng đoàn,UV BTV Đảng uỷ CQ

                   + Đoàn thể:          

                   + Chính quyền:      Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN.

          * Ngày vào Đảng:     18/01/1984 ,      ngày chính thức:    18/7/1985

 

* Quá trình công tác

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Chức vụ và Đơn vị công tác

2/1982 – 9/1985

Bộ đội, học viên Trường hạ sỹ quan quân đoàn 3, Trung đội trưởng, học viên Trường sỹ quan Quân chính Quân đoàn 3.

10/1985 – 9/1992

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Ninh - Hà Nam Ninh

10/1992 – 3/1997

Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện đoàn, UV BCH tỉnh Đoàn, UV BCH Đảng bộ, Đại biểu HĐND, Bí thư Chi bộ, UV BTV Hội Nông dân Huyện Nam Ninh.

4/1997 – 3/2001

Chánh Văn phòng huyện uỷ huyện Nam Trực, Bí thư chi bộ, Thư ký Hội đồng nhân dân huyện.

4/2001 – 01/2002

Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

02/2002 – 3/2006

UVBCH khoá IV, Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Du lịch và dịch vụ thuộc Văn phòng TW Hội Nông dân Việt Nam.

4/2006 - 12/2008

UV BCH TW Hội khoá IV, Chánh Văn phòng TW Hội NDVN.

01/2009 - 6/2012

UVBTV TW khoá V, Chánh Văn phòng TW Hội Nông dân Việt Nam.

7/2012 - Nay

Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên BTV Đảng uỷ cơ quan, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

* Khen thưởng :  Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì giai cấp NDVN, Bằng khen của TW Hội NDVN.    

* Kỷ luật :          Không.

* Sức khoẻ:       Bình thường.

                                                                           BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        

                                                                     SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

          * Họ và Tên:         NGUYỄN DUY LƯỢNG

          * Bí danh:             Không

          * Năm sinh:           20/01/1956

          * Dân tộc:             Kinh                     * Tôn giáo:  Không

          * Quê quán:           Trần Cao - Phù Cừ - Hưng Yên.

          * Trú quán:            Đống Đa - Hà Nội.

          * Trình độ:

                   + Văn hoá:   10/10                     + Chuyên môn: Tiến sỹ KH Nông nghiệp

                   + Lý luận:    Cao cấp                + Ngoại ngữ:    Anh C, Nga, Trung A

          * Chức vụ hiện nay:

                   + Đảng:                 Uỷ viên Đảng đoàn TW Hội NDVN.

                   + Đoàn thể:          

                   + Chính quyền:       Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN.

          * Ngày vào Đảng:  19/4/1984,            ngày chính thức:    19/4/1985

 

* Quá trình công tác

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Chức vụ và Đơn vị công tác

2/1978 - 6/1984

Công tác tại Viện Quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT (đóng tại Tây Nguyên - Gia Lai).

6/1984 -01/1988

Chuyên viên, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai - Kon Tum.

02/1988 - 9/1991

Phó Bí thư Đảng bộ Công ty, Giám đốc Công ty Cà phê tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

9/1991 - 7/1994

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông Lâm Công nghiệp tỉnh Kon Tum, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ các cơ quan tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng ngành Nông Lâm Công nghiệp tỉnh; Uỷ viên UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh; Phó Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN tỉnh. Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

8/1994 - 10/1996

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.

10/1996 - 12/2008

Vụ trưởng Vụ địa phương, Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Bí thư Chi bộ Vụ địa phương.

01/2009 - Nay

Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

* Khen thưởng:      Huân chương lao động hạng 2, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

* Kỷ luật:               Không.

* Sức khoẻ:           Bình thường.

                BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                        

                                                                     SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

 

          * Họ và Tên:         NGUYỄN HỒNG LÝ

          * Bí danh:             Không

          * Năm sinh:           15/10/1960

          * Dân tộc:             Kinh                     * Tôn giáo:  Không

          * Quê quán:           Phú Hưng - Cái Nước - Cà Mau.

          * Trú quán:            Nguyễn Du - phường 5 - Thị xã Bạc Liêu.

          * Trình độ:

                   + Văn hoá:   12/12                     + Chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

                   + Lý luận:    Cao cấp                + Ngoại ngữ:    Anh B.

          * Chức vụ hiện nay:

                   + Đảng:                 Uỷ viên Đảng đoàn TW Hội NDVN.

                   + Đoàn thể:          

                   + Chính quyền:       Phó Chủ tịch BCH TW Hội NDVN.

          * Ngày vào Đảng:  26/6/1981,            ngày chính thức:    26/6/1982

 

* Quá trình công tác

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Chức vụ và Đơn vị công tác

02/1975 - 10/1988

UVBCH, UVBTV Huyện Đoàn Cái Nước, Minh Hải. Bí thư Chi bộ.

11/1988 - 12/1996

UVBCH, UVBTV, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Minh Hải.

01/1997 - 12/2005

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu.

01/2006 - 11/2010

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu.

12/2010 - 7/2012

Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bạc Liêu. Đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Trưởng Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh Bạc Liêu.

7/2012 - Nay

Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

* Khen thưởng:      Huân chương lao động hạng 3.

* Kỷ luật:               Không.

* Sức khoẻ:           Bình thường.

                BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá