Thứ hai, 02/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nâng cao đời sống người dân từ xây dựng nông thôn mới
16:31 - 18/09/2023
Tỉnh Bình Thuận xác định xây dựng nông thôn mới không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, mà còn phải nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Thuận đã triển khai khá đầy đủ và cơ bản hoàn thành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành. Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn dần cải thiện, bộ mặt nông thôn có chuyển biến tích cực, người dân đồng tình ủng hộ xây dựng NTM ngày càng sâu rộng.
 
Nông thôn mới ở Bình Thuận ngày càng khang trang. Ảnh: KS

 
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, đến nay toàn tỉnh có 72/93 xã đạt chuẩn NTM, đạt hơn 77%; trong đó có 1 xã Trà Tân đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỉnh cũng tiếp duy trì 2 đơn vị cấp huyện gồm Phú Quý, Đức Linh đạt chuẩn NTM.
 
 
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 80% số xã đạt tiêu chuẩn NTM, tương đương 75 xã, trong đó có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu có 5/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
 
Cũng trong gian đoạn này, Bình Thuận tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững và thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
 
 
Tỉnh cũng sẽ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bên vững.
 
 
Đặc biệt, Bình Thuận sẽ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.
 

Để làm được điều này, Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về các phong trào thi đua xây dựng NTM. Hàng năm sẽ phát động phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, đơn vị và đoàn thể. Đồng thời triển khai, hướng dẫn các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững.
 

Cũng như thực hiện hiệu quả 11 nội dung và các chương trình chuyên đề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Có như vậy mới nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM. Đó là các vấn đề như môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo; thực hiện chương trình OCOP, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn…
 

Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản. Áp dụng công nghệ thông minh, cơ giới hóa vào sản xuất; thúc đẩy liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị cũng như thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn và phát triển đa dạng các sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá