Thứ ba, 22/05/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất
11:30 - 22/12/2016
Phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh Vĩnh Long có 51 xã và 1 huyện nông thôn mới (NTM). Nâng số tiêu chí bình quân của mỗi xã thấp nhất đạt 16,6 tiêu chí. Hướng tới không còn xã dưới 15 tiêu chí.

* Tăng thu nhập cho người dân

Ngày 20/12, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Giảm nghèo bền vững, Xây dựng NTM và Đô thị văn minh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị “Tổng kết Chương trình Xây dựng NTM năm 2016 và Triển khai kế hoạch năm 2017”.

15-51-37_2-cc-di-bieu-dong-gop-y-kien-trong-hoi-nghi
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong hội nghị

 

Trong năm 2016, tổng nguồn đầu tư cho Chương trình NTM của Vĩnh Long đạt hơn 930 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn Chương trình MTQG và vốn Trái phiếu Chính phủ) là 63,5 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 543,9 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện, xã hơn 291 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hỗ trợ 1,9 tỷ đồng; vốn huy động cộng đồng dân cư các nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 29,3 tỷ đồng (chủ yếu hiến đất) cho công tác xây dựng hạ tầng thiết yếu tại các xã NTM.

Nhờ những kết quả tích cực trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hiệu quả từ những dự án của Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp..., đã góp phần tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và giảm nghèo bền vững. Thu nhập của người dân nông thôn không ngừng tăng, năm 2016, bình quân đạt 29,9 triệu đồng/người/năm. Tăng 3,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,48% so với cùng kỳ.

Đến nay, tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn 89 xã của Vĩnh Long là 1.285 tiêu chí, bình quân đạt 14,4 tiêu chí/xã. Không có biến động nhiều về số tiêu chí so cuối năm 2015. Lý do, có 46/66 xã tăng thêm 62 tiêu chí, 20/66 xã không tăng thêm tiêu chí. Tuy nhiên, có 42/89 xã giảm 58 tiêu chí (mỗi xã giảm từ 1-3 tiêu chí, chủ yếu là tiêu chí hộ nghèo, môi trường... do đánh giá theo quy định mới).

15-51-37_3-nhieu-c-nhn-to-chuc-nhn-bng-khen-trong-xdntm
Nhiều cá nhân, tổ chức được tặng bằng khen trong công tác Xây dựng NTM

 

Riêng 23 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, có 1 xã (Hiếu Phụng - Vũng Liêm) giảm tiêu chí về hộ nghèo; 1 xã (Mỹ Lộc – Tam Bình) giảm tiêu chí tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; 2 xã (Ngãi Tứ - Tam Bình, Bình Hòa Phước – Long Hồ) giảm tiêu chí về an ninh trật tự xã hội. Kết quả xã đạt tiêu chí cao nhất 19/19 tiêu chí có 21 xã và thấp nhất là 8/19 tiêu chí có 1 xã (Tân Mỹ - Trà Ôn).

Đối với 8 xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn trong năm 2016: Hiện xã An Phước (huyện Mang Thít) đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Xã Thới Hòa – Trà Ôn đang trình hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, có khả năng đến ngày 31/12/2016 xã Tân An Luông – Vũng Liêm sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí. Các xã còn lại dự kiến được công nhận vào quý 1/2017. Như vậy, ước đến cuối năm 2016 tổng số xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM là 25 xã.

Đánh giá chung, ông Nguyễn Minh Tho, Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long cho biết: 2016 là năm đầu tiên triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần nghị quyết tỉnh Đảng bộ đề ra.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo Xây dựng NTM các cấp và các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, người dân thấy được kết quả thiết thực, từ đó phấn khởi đón nhận và tham gia tích cực cùng chính quyền...

15-51-37_1-chu-trong-pht-trien-sx-tng-thu-nhp-cho-dn
Vấn đề phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân sẽ tiếp tục được chú trọng trong thời gian tới

 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, việc huy động các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác cho xây dựng NTM chưa cao; nhiều nơi vẫn còn tình trạng trông chờ vốn nhà nước. Công tác nâng chất và giữ vững Bộ tiêu chí đối với các xã đã được công nhận NTM có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Nhất là nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là các công trình giao thông, trường học tại các xã đăng ký về đích năm 2016 còn rất chậm.

Trong hội nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã tặng bằng khen cho một số cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh này cũng đã triển khai Quết định Ban hành kế hoạch “Vĩnh Long chung sức Xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020”.

Cụ thể, phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 51 xã NTM, chiếm 57,3% tổng số xã tham gia Chương trình. Nâng số tiêu chí bình quân của mỗi xã đạt thấp nhất 16,6 tiêu chí. Hướng tới không còn xã nào dưới 15 tiêu chí. Đặt mục đích có 1 huyện NTM. Đồng thời, tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí đối với 23 xã đã được công nhận giai đoạn 2011 – 2015, đáp ứng điều kiện công nhận lại.

* Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long: Không chạy theo thành tích

15-51-37_4-ong-trn-vn-ron-bi-thu-tinh-uy-vinh-long
 

Phát biểu trong hội nghị, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ ra 6 vấn đề đạt được và 6 hạn chế của tỉnh mình.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao những mặt: Phát triển mô hình sản xuất mới; hộ nghèo giảm rõ rệt; đời sống vật chất tinh thân người dân được nâng lên...

Trong những tồn tại cần khắc phục, ông Rón nhấn mạnh: Hiện nay, các địa phương quan tâm quá nhiều đến phát triển cơ sở hạ tầng. Lưu ý, các tiêu chí này đã phân rõ, ai phụ trách làm cái gì đã được cụ thể. Trong khi đó, chất lượng các công trình được đầu tư rất tệ, nhiều công trình mới làm đã xuống cấp. Chỉ hướng tới đạt tiêu chí mà không đạt chất lượng thì không được. Đây là bệnh thành tích, tuyệt đối không nên.

* Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Một số sở, ngành chưa quan tâm

15-51-37_5-ong-nguyen-vn-qung-chu-tich-ubnd-tinh-vinh-long
 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ rõ, một số sở, ngành của tỉnh chưa quan tâm đúng mức tới Chương trình xây dựng NTM.

Công tác phối hợp trong chỉ đạo triển khai giữa các sở, ngành và các địa phương đôi lúc chưa thật sự tập trung, quyết liệt và thiếu sự chặt chẽ. Vấn đề này phải được khắc phục.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Vĩnh Long, trong xây dựng NTM, công tác phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân rất quan trọng.

Mùa hạn hán vừa qua rất khắc nghiệt và dự báo trong năm nay sẽ còn tiếp diễn. Phải tìm giải pháp giúp bà con trữ nước ngọt phát triển SX.

Cần tìm những cây, con phù hợp, giúp nông dân vươn lên trong tình hình mới. Vấn đề phát triển những mô hình hiệu quả cần đẩy mạnh liên kết. Chú trọng tới khâu bao tiêu sản phẩm cho người dân.

* Ông Nguyễn Văn Thả, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tam Bình: Huy động nguồn lực cộng đồng

15-51-37_6-ong-nguyen-vn-th-truong-phong-nn-ptnt-huyen-tm-binh
 

Theo ông Thả, nguồn lực từ cộng đồng rất lớn, nếu phát huy được nguồn lực này tiến trình xây dựng NTM sẽ nhanh hơn. Cần phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể.

Tại huyện Tam Bình, từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo đến các đoàn thể huyện, xã như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đều được phân rõ trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực từ dân, doanh nghiệp để chung sức xây dựng NTM.

Cốt lõi phải xác định vai trò chủ thể là của người dân. Vì vậy, phải thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Từ đó, tạo lòng tin và đồng thuận trong dân, họ sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng NTM.

* Ông Võ Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Chánh Hội (huyện Mang Thít): Vai trò của tuyên truyền

15-51-37_7-ong-vo-vn-khi-chu-tich-ubnd-x-chnh-hoi
 

Rút kinh nghiệm từ thực tế trong quá trình xây dựng NTM của xã những năm qua, ông Khải khẳng định vai trò quan trọng của công tac tuyên truyền. Có rất nhiều tiêu chí cần sự chủ động của người dân nếu không thúc đẩy công tác này thì rất khó để hoàn thành xây dựng NTM.

Ông Khải lấy dẫn chứng từ tiêu chí Môi trường của địa phương. Nhờ công tác tuyên truyền, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đã cam kết không để ô nhiễm môi trường xảy ra.

Đặc biệt, người dân hưởng ứng nhiều mô hình như: “5 không 3 sạch”; “Nhà tôi xanh, sạch, đẹp; Phong trào “Toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Từ đó, việc chỉnh trang nhà của, xây dựng hàng rào, trồng cây xanh, thu gom rác... được người dân ý thức thực hiện giúp địa phương ngày càng hoàn thiện hơn tiêu chí này.

 

TRẦN HIẾU
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.490
36.690
Vàng nhẫn
35.860
36.260
Vàng nhẫn
35.860
36.360
Tỷ giá
EUR
26869.35
GBP
30786.6
USD
22815

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT