Chủ nhật, 27/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Ninh Xá phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể
11:38 - 14/01/2019
MTTQ xã đã hướng dẫn Ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức, đoàn thể.

Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào địa phương, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, được xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) triển khai khá tốt.

Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa

Xã có 9.054 khẩu, 2.817 hộ sinh sống ở 9 thôn. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã Ninh Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy nội lực xây dựng quê hương. MTTQ xã đã hướng dẫn Ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức, đoàn thể.

Các phong trào đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, thu hút 100% khu dân cư và hộ gia đình đăng ký thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Từ phong trào chung sức xây dựng NTM, nhận thức của người dân được nâng lên.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, đến nay xã đã tích cực huy động nguồn lực của địa phương xây dựng và hoàn thành nhiều công trình. Điển hình như hệ thống đường giao thông thôn Chè, thôn Dư Xá, Ban công tác MT thôn phối hợp tuyên truyền vận động nhiều gia đình hiến hàng trăm m2 đất và hơn 150 ngày công tham gia lao động giải phóng mặt bằng thực hiện bê tông hóa.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh chung tay giúp đỡ đối tượng gia đình chính sách hàng trăm ngày công lao động tháo dỡ, đổ đất san nền xây nhà. Để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển SX, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, SX, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa các ngành nghề, giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Nhằm giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng SX, phát triển kinh tế gia đình, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 1,81%.

Gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2018, UBMTTQ xã phối hợp thực hiện thành các bước trong quy trình bầu cử trưởng thôn tại 9/9 thôn; tham gia vận động, giới thiệu ứng cử viên trưởng thôn có trình độ, năng lực tâm huyết, trách nhiệm được dân tin nhận nhiệm vụ. Kết quả 100% các thôn tổ chức thành công cuộc bầu cử với số phiếu tương đối cao, số cử tri tín nhiệm đạt trên 80%, 9/9 đồng chí trưởng thôn là Đảng viên, trong đó nhiều đảng viên trẻ dưới 30 tuổi và đã có gần 10 năm công tác gắn bó với thôn.

Điểm nổi bật nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc tang, ngay từ khi triển khai UBMT TQ xã thực hiện mô hình nâng cấp, cải tạo, xây mới hệ thống cải táng tại thôn Hoàng Xá và Thiện Dũ theo hàng lối đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm kinh phí cũng như đất đai trong các đám hiếu. Việc xây trước từ 10-15 ngôi mộ mỗi năm không chỉ tạo cảnh quan môi trường sinh thái mà còn góp phần giảm chi phí từ 1-2 triệu đồng/đám.

Đối với việc cưới cơ bản các gia đình đều thực hiện nghiêm túc theo hướng tiết kiệm, tổ chức gọn trong vòng 1-1,5 ngày, không tổ chức linh đình, rườm rà…, từ đó nhận thức của bà con nhân dân trong các khu dân cư được nâng cao. Đến nay, 87,5% số hộ gia đình trong xã được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 86,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ninh Xá cho biết: "Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, khơi dậy và huy động các nguồn lực trong nhân dân, làm cho dân hiểu mục đích xây dựng NTM là lợi ích thiết thực của mỗi người dân góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn xã".

HOÀNG ĐIỂM
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.100
55.600
Vàng nhẫn
52.800
53.400
Vàng nhẫn
52.800
53.500
Tỷ giá