Thứ sáu, 25/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Gắn việc thực hiện Nghị quyết 'tam nông' với xây dựng NTM
09:38 - 30/01/2019
Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành là cơ hội để huyện lúa Lệ Thủy (Quảng Bình) tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, từng bước triển khai Chương trình xây dựng NTM.

Vào cuối năm 2010, khi Chương trình xây dựng NTM bắt đầu triển khai, huyện Lệ Thủy chỉ đạt 94 tiêu chí, bình quân 3,6 tiêu chí/xã; cơ sở hạ tầng nông thôn hạn chế, thu nhập đạt 6,7 triệu đồng/người/năm; văn hóa, xã hội, môi trường còn nhiều bất cập... Lệ Thủy đã rà soát thực trạng nông thôn và thông qua kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM đến năm 2020, đồng thời lựa chọn các xã khá để chỉ đạo điểm. Đặc biệt, huyện đã chọn tiêu chí giao thông, trường học làm khâu đột phá.

Nhiều xã của huyện Lệ Thủy phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục để sớm về đích NTM

Bên cạnh chú trọng phát triển SX, cải thiện đời sống của người dân, huyện Lệ Thủy tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện. Đến nay, toàn huyện có 64 HTXNN đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012 và 125 THT, 138 trang trại được cấp Giấy chứng nhận; đẩy mạnh dồn điền đổi thửa với việc mở rộng cánh đồng lớn lên 2.950 ha, khuyến khích các hình thức tập trung đất đai SX quy mô lớn, tích cực ứng dụng KHKT trong SX và phát triển các làng nghề truyền thống.

Cùng với đó, triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thực hiện các mô hình SX có hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình NTM; xây dựng 11 chuỗi giá trị hàng hóa nông sản cấp huyện và 3 - 5 sản phẩm theo chuỗi giá trị trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện trong thời gian tới.

Đến nay, huyện Lệ Thủy đạt 415 tiêu chí, bình quân đạt 15,96 tiêu chí/xã, tăng 12,36 tiêu chí/xã so với khi bắt đầu xây dựng NTM. Toàn huyện có 16/26 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 -18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí và 5 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí… Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đến cuối năm 2018 là 1.587 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp chiếm gần 5,3% …

Các tuyến đường liên thôn đươc bê tông hóa đạt chuẩn

Theo Bí thư Huyện ủy Lê Văn Bảo, thời gian tới huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM gắn với kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 và triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; xây dựng NTM theo chiều sâu, có chất lượng và bền vững; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa; phát triển SX theo Đề án tái cơ cấu ngành, thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP…

NGUYỄN TRUNG HIỂU
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.150
55.650
Vàng nhẫn
52.900
53.500
Vàng nhẫn
52.900
53.600
Tỷ giá