Thứ năm, 28/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng NTM
10:54 - 08/03/2019
Thực tế trong quá trình triển khai xây dựng NTM, xã Châu Phong, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) luôn chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội...
Bộ mặt NTM Châu Phong ngày càng khởi sắc

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, ngay từ năm 2011 Đảng ủy xã Châu Phong, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch triển khai từng bước thực hiện các tiêu chí NTM một cách chủ động, tích cực. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT- XH, song mỗi năm xã đều hoàn thành từ 2-3 tiêu chí và đến hết năm 2017 Châu Phong đã đạt được 17/19 tiêu chí.

Năm 2018, Châu Phong là một trong 6 xã còn lại của huyện Quế Võ phấn đấu về đích NTM, Đảng ủy xã đã có Nghị quyết tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện một cách tích cực, đảm bảo hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Do điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện hai tiêu chí nêu trên bước đầu còn chậm vì nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của xã hạn chế.

Song với quyết tâm chính trị, xã đã huy động mọi nguồn lực cộng với sự hỗ trợ từ cấp trên, tập trung đầu tư gần 30 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học trên địa bàn. Đến cuối năm 2018, Châu Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Thực tế trong quá trình triển khai xây dựng NTM, Châu Phong luôn chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thông qua việc gắn mục tiêu thực hiện các tiêu chí NTM vào chương trình công tác của các đoàn thể. Do vậy mỗi đoàn thể đều có những việc làm thiết thực, hiệu quả như mô hình khu dân cư an toàn, mô hình làng ba sạch, đường hoa phụ nữ, đường điện thắp sáng… Nhiều thôn trong xã 100% tuyến đường đã có điện thắp sáng.

Chi hội đoàn thể các thôn chủ động phối hợp với Ban công tác Mặt trận làng làm tốt công tác tuyên tuyền vận động các nguồn quỹ theo hình thức xã hội hóa để củng cố khu trung tâm văn hóa, sân chơi, bãi tập thể dục thể thao, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục… Đặc biệt đã vận động nhân dân hiến 220m2 đất, trị giá 1,2 tỷ đồng để mở rộng nút thắt đường giao thông liên xã.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng việc phân công, phân nhiệm, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ vậy từ khi xây dựng NTM đến nay, đặc biệt là trong quy hoạch sử dụng đất và xây dựng hạ tầng, địa phương không để xảy ra sai phạm hoặc những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Mặc dù đạt được kết quả ban đầu một cách tích cực, song Đảng ủy, UBND, BCĐ xây dựng NTM xã xác định để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và phúc lợi xã hội cho nhân dân thì một số tiêu chí cần phải được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu hơn nữa, đồng thời là củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững. Tiếp tục huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn tài chính và sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên cho những năm tiếp theo. Gắn việc xây dựng NTM theo hướng đô thị với việc hoàn thành các mục tiêu KT- XH, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí NTM theo mặt bằng chung của huyện.

Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống giao thông - thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho SX nông nghiệp theo hướng hiện đại và phục vụ đi lại của nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa, cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, tạo mọi điều kiện túc đẩy phát triển SX, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Giải pháp mà Châu Phong đề ra là tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các tập thể, cá nhân, phát huy tính chủ động trong thực thi công vụ, không trông chờ, ỷ lại. Phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành mọi hoạt động KT- XH, nhất là việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

DUY CẢNH
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá