Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Nhân dân Thạnh Yên A đóng góp 20 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
11:14 - 01/10/2019
Vừa qua, UBND huyện U Minh Thượng phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Thạnh Yên A đạt chuẩn NTM.

Thạnh Yên A là một xã nông nghiệp nằm trong vùng Bán đảo Cà Mau, thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 

Khi mới bắt tay xây dựng nông thôn mới (năm 2013), xã Thạnh Yên A được đánh giá đạt 9/19 tiêu chí. Nhưng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ xã tới ấp, sự lãnh đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của từng người dân, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Xã Thạnh Yên A quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để tiếp tục được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Trong 6 năm qua, kết quả tổng hợp nguồn vốn nhân dân đóng góp cùng với nguồn hỗ trợ kích cầu của tỉnh, huyện và ngân sách địa phương để xây dựng NTM là 65,5 tỷ đồng, trong đó riêng nhân dân đóng góp 20 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, xã đã dựng được 7 nhà văn hóa ấp, 59 km đường giao thông nông thôn, 63,3 km giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng, xây dựng 12 phòng học và đầu tư thiết bị cho trường học, xây dựng 10 bể thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV và 10 lò đốt rác công cộng.

Trong xây dựng NTM, Thạnh Yên A luôn xác định chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động.

Tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 6 năm qua, xã đã mở được 18 lớp đào tạo nghề ngắn hạn trong nông nghiệp và phi nông nghiệp, tổng số lao động qua đào tạo nghề của xã là 5.459 người, đạt 93%.

Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của xã luôn đạt từ 10-12,5%, tổng sản lượng lương thực hàng năm đều đạt các chỉ tiêu đề ra, năm 2018 đạt 28.157 tấn, tổng thu nhập là 343,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 40,8 triệu đồng/người/năm. Hiện nay toàn xã còn 72 hộ nghèo, chiếm 3,2%, cận nghèo 49 hộ, chiếm 2,1%.

Được chính thức công nhận đạt chuẩn NTM chỉ là ghi nhận thành quả bước đầu, vì vậy, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Yên A quyết tâm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, để tiếp tục được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Đ.T.CHÁNH
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá