Thứ bảy, 28/03/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Cả nước có 4.806 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
15:29 - 17/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 và 09 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đã chung sức, đồng lòng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 
Nông dân ngày càng nâng cao hiểu biết về kiến thức nông nghiệp, luật pháp 

Tính đến hết tháng 11 năm 2019, cả nước có 4.806 xã (chiếm 54% tổng số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 111 đơn vị cấp huyện thuộc 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm 16,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 
Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 35,9 triệu đồng/người (cao hơn 3,5 lần so với năm 2008, vượt xa mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra).

 
Có 36/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao; 08 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ), trong đó tỉnh Nam Định và Đồng Nai đã có cả 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
 
 
Đồng thời với việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới nâng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

 
Theo đó quy định: Xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng 04 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: (1) Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo; (2) Giáo dục - Y tế - Văn hóa; (3) Môi trường; (4) An ninh trật tự - Hành chính công.


Đồng thời, giao UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất trong các nhóm tiêu chí để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 
Việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (tháng 6/2018) được coi là một cột mốc mới, thể hiện rõ quan điểm của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương hướng tới mục tiêu “chất lượng và bền vững” trong xây dựng nông thôn mới đồng thời khẳng định quá trình xây dựng nông thôn mới là thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc.
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với 04 tỉnh: Nam Định, Nghệ An, Lâm Đồng và Đồng Nai hỗ trợ, đôn đốc các huyện: Hải Hậu (tỉnh Nam Định), Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn (bao gồm: (i) Đề án xây dựng thí điểm mô hình huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025; (ii) Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2020”; (iii) Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025; (iv) Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025), làm cơ sở để tổng kết, đánh giá, đề xuất tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào năm 2020.

 
Để cụ thể hóa quy định của Trung ương về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương đã nghiên cứu và xây dựng quy định về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để áp dụng trên địa bàn.


Đến nay, có 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện; 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện.

 
Với việc quy định và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao đã thổi luồng gió mới cho các địa phương, tiếp tục tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ và sôi nổi đối với các đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.


Theo thống kê của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đến tháng 10/2019, cả nước có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Đồng Nai 31 xã, Tp. Hồ Chí Minh 13 xã, Hà Nội 03 xã, Quảng Trị 03 xã; Hòa Bình 02 xã, Hậu Giang 01 xã, Bạc Liêu 01 xã) và đã có 04 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (Quảng Ninh 01 xã, Quảng Trị 03 xã).

Mai Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.100
47.900
Vàng nhẫn
45.200
46.100
Vàng nhẫn
45.200
46.200
Tỷ giá