Thứ ba, 11/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
08:30 - 10/03/2020
Qua 10 năm triển khai Chương trình Xây dựng NTM, từ 2010 - 20219, huyện Yên Minh (Hà Giang) đã có 2/17 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.
Phát triển chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo.


Đó là xã Mậu Duệ, Phú Lũng. Đến thời điểm cuối năm 2019, toàn huyện Yên Minh đã đạt 137 tiêu chí, bình quân đạt 8 tiêu chí/xã, tăng 125 tiêu chí khi kết thúc giai đoạn 1, từ 2010 – 2015.

Yên Minh là một trong 6 huyện nghèo và là một trong 4 huyện thuộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang, gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Yên Minh là nơi cư trú của đa số đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún… là những trở ngại lớn trong quá trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. 

Theo UBND huyện Yên Minh, trong năm 2019, huyện Yên Minh đã giải ngân được trên 35 tỷ đồng/465 hộ gia đình theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 209/2015/NQ – HĐND, ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh) để vay tiền mua trâu, bò giống và 7,5 tỷ đồng/97 hộ chăn nuôi để làm chuồng trại.

Huyện Yên Minh đã ban hành Nghị quyết 14 của HĐND huyện nhằm hỗ trợ người dân thụ tinh nhân tạo trên đàn bò; hỗ trợ người dân chuyển đổi đất trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân phát triển nuôi ong lấy mật, huyện Yên Minh đã giải ngân theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được trên 1,4 tỷ đồng/16 hộ, nâng tổng số đàn ong của huyện đến thời điểm cuối năm 2019 lên 4.130 đàn.

Ngoài ra, hỗ trợ người dân phát triển cây dược liệu theo Nghị quyết 14 của HĐND huyện được 45 ha, nâng tổng số diện tích cây dược liệu của huyện đến cuối năm 2019 lên 2.884 ha; hỗ trợ người dân phát triển rau sạch theo chuỗi giá trị và đã xây dựng nhà lưới trồng rau được trên 5,0 ha…Từ đó đã giúp người dân nâng cao thu nhập và là tiền đề thúc đẩy thực hiện các tiêu chí NTM.

Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất, huyện Yên Minh đã tập trung triển khai chương trình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; làm tốt công tác tuyên truyền xuất khẩu lao động và hướng dẫn người dân đi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty tại các tỉnh trong nước để giúp người dân tăng thu nhập từ các ngành nghề phi nông nghiệp.

Nhờ đó, số lao động của huyện Yên Minh được tạo việc làm mới trong năm 2019 là 1.470 người, trong đó xuất khẩu lao động đi làm việc tại các tỉnh khác là 1.180 người.

Bằng những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, thu nhập bình quân của huyện Yên Minh, đến năm 2019 đã đạt 20,7 triệu đồng/ người/năm, tăng 7,2 triệu đồng so với năm 2015 (là năm kết thúc giai đoạn 1 Chương trình Xây dựng NTM, từ 2010 – 2015).

Phạm Văn Phú
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
53.580
55.480
Vàng nhẫn
52.250
53.950
Vàng nhẫn
52.250
54.050
Tỷ giá