Thứ hai, 19/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiền Giang: 97 xã đạt chuẩn nông thôn mới
13:13 - 27/07/2020
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, Hội ND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 97/143 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 
Hội ND các cấp tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.


Để có được kết quả đó, Hội ND tỉnh đã biên soạn đề cương riêng về “Vai trò của Hội ND trong tham gia xây dựng nông thôn mới” để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Trong đó tập trung vận động thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị 3 vùng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh đến năm 2025” và các đề án phát triển chuyên ngành nông nghiệp khác của tỉnh…
 
 
Các cấp Hội phối hợp ngành NN & PTNT chỉ đạo Hội ND cơ sở thông tin sâu rộng trong hội viên, nông dân mục đích, ý nghĩa, các nội dung trọng tâm của Chương trình OCOP Tiền Giang và chu trình 6 bước triển khai OCOP hàng năm. Đồng thời, tổ chức sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thông qua hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn GAP; thực hiện liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi; tập trung phát triển kinh tế hợp tác và doanh nghiệp; thực hiện vai trò xúc tác để thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế biến nông sản thông qua việc xây dựng các đề án, dự án phát triển cho từng sản phẩm cụ thể.
 
 
Mười năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân trên toàn tỉnh đóng góp hàng trăm tỷ đồng để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao như: Vận động đóng góp 297,43 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới; đóng góp 239.578 ngày công lao động; tham gia sửa chữa và làm mới 1.982,29 km đường giao thông nông thôn; tham gia nạo vét 2.422,64 km kênh mương nội đồng; xây dựng kiên cố hóa 19,8 km kênh mương thủy lợi; xây dựng 193 công trình điện với tổng chiều dài 238,45 km đường điện hạ thế phục vụ sinh hoạt, sản xuất; xây dựng 823 công trình phòng học, trạm xá trên địa bàn xã; chuyển tải 267.145 m3 đất đá để bê tông hóa, cứng hóa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; sửa chữa, làm mới tổng cộng 941 cầu, cống thoát nước trên địa bàn; vận động các hộ nông dân hiến 354.624 m2 đất canh tác, đất thổ cư xây dựng các công trình dân sinh.
 
 
Hội ND các cấp đã tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa giống mới, cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất và nhân ra diện rộng. Hội đã phối hợp tổ chức trên 97.562 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2 triệu lượt hội viên, nông dân.
 
 
Bên cạnh đó, Hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND cho hàng nghìn hộ hội viên vay nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao để tuyên truyền nhân ra diện rộng. Trong đó, vốn Trung ương ủy thác 14,7 tỉ đồng cho 577 hộ vay thực hiện 24 dự án; vốn tỉnh quản lý 15,2 tỉ đồng cho 817 hộ vay tại 34 dự án; vốn huyện, xã cho 8.324 hộ vay 29,9 tỷ đồng.
 
 
Hội phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cho 43.569 thành viên vay 2.084 tỷ đồng thông qua 1.028 Tổ Vay vốn, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân; nhận ủy thác với ngân hàng CSXH cho 51.643 hộ vay 1.145 tỉ đồng thông qua 1.313 Tổ TK&VV. Trong đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, có phương án sản xuất kinh doanh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng CSXH.
 
 
Các cấp Hội còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 89,4%.
 
 
Hội tổ chức các lớp truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 1.380 hội viên, nông dân. Toàn tỉnh có trên 23.242 lượt hội viên, nông dân tham gia vớt lục bình, rác thải, vật cản kênh nội đồng, phát hoang bụi rậm; trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh thu gom rác trên đường…
 
 
Hội tổ chức 11 cuộc tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm với 550 lượt hội viên, nông dân tham dự; 20 cuộc tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội cho 1.000 lượt hội viên, nông dân; xây dựng 23 mô hình nông dân với an toàn giao thông, “Con đường nông dân tự quản”; tổ chức thành công Hội thi “Nông dân Tiền Giang với an toàn giao thông”.
 
 
Hội vận động nhân dân tham gia xây dựng 565 Tổ hợp tác và 171 HTX góp phần tích cực vào việc tổ chức lại hình thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và chủ động đầu ra cho sản phẩm hàng hóa.
 
 
Bên cạnh đó, Hội tăng cường hướng dẫn, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trong đó có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua thực hiện phong trào, có nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, thu nhập từ 400 triệu - 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 51 triệu đồng/người/năm.
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân từ biết, hiểu, hành động và đi đến tự hào về kết quả đạt được để quyết tâm giữ và nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là tổ chức lại tổ Hội nghề nghiệp góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp, HTX,... từng bước mở ra thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Văn Triệu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá