Thứ sáu, 04/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Cao Bằng: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 5.530 hội viên, nông dân
16:58 - 25/12/2019
(Cổng ĐT HND)- Năm năm qua (2013-2018), Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.530 lượt hội viên, nông dân; 3.178 người có việc làm sau học nghề (đạt trên 57,4% so với số người được đào tạo nghề).
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.530 lượt hội viên, nông dân


Bên cạnh đó, các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ, giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của nông dân cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND; thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách qua ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT; huy động, khai thác các nguồn vốn đầu tư qua các chương trình, dự án triển khai tại địa bàn...
 
 
Năm năm qua tăng trưởng nguồn Quỹ HTND tỉnh đạt 22.899 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 39.988 triệu đồng, giải ngân cho 2.287 hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 2.300 lao động. Trong đó: Trung ương ủy thác: 6.061 triệu đồng thực hiện 14 mô hình dự án, với 173 hộ vay; UBND tỉnh cấp 2.000 triệu đồng; nguồn vận động cấp tỉnh đạt 4.022 triệu đồng thực hiện 26 dự án với 256 hộ vay; nguồn vận động cấp huyện đạt 27.905 triệu đồng thực hiện 341 mô hình dự án với 1.858 hộ vay. Nguồn vốn vay được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt, các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
 
 
Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động của Quỹ HTND, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, các cấp Hội đang quản lý 819 Tổ TK&VV, với 21.731 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, dư nợ 763.971 triệu đồng; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đang thực hiện 04 mô hình dự án tại thành phố Cao Bằng với số vốn 794 triệu đồng. phối hợp với ngân hàng NN&PTNT triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay Hội ND các cấp đang quản lý 521 Tổ vay vốn, với 5.304 thành viên, tổng dư nợ đạt 218.985 triệu đồng. Hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND, nhận ủy thác với ngân hàng CSXH; ngân hàng NN&PTNT cho 220 cán bộ Hội.
 
 
Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng hàng trăm mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi; cung ứng 4.270 tấn phân bón các loại theo phương thức ứng trước, hỗ trợ cho hơn 5.000 hộ nông dân đầu tư vào sản xuất.         Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng, thực hiện 04 dự án mô hình giảm nghèo bền vững với kinh phí 02 tỷ đồng gồm: Dự án mô hình "Phát triển chăn nuôi dê” tại huyện Bảo Lâm và mô hình “Phát triển chăn nuôi bò sinh sản” tại huyện Bảo Lạc; dự án mô hình “Phát triển cây thanh long” tại huyện Nguyên Bình và mô hình “Chăn nuôi lợn nái sinh sản” tại huyện Thạch An, góp phần giúp cho hội viên, nông dân về kiến thức phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Triển khai xây dựng mô hình điểm, tổ hợp tác, nhóm sở thích làm đầu mối đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, xây dựng 267 mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác); phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 122.700 lượt hội viên, nông dân.
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, tạo điều kiện giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp bà con, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; chú trọng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức hiểu biết xã hội, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý của hội viên, nông dân.
Đông Nguyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá