Thứ ba, 13/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ
12:16 - 27/09/2020
(Cổng ĐT HND)- Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân các cấp tích cực tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhất là những người trực tiếp tham gia tiếp dân, giải quyết hòa giải các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Các lớp tập huấn thường lồng ghép các nội dung về khoa học kỹ thuật, thị trường, pháp luật để bà con nông dân dễ tiếp nhận

Hội Nông dân các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND, Ban chỉ đạo cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tham dự các cuộc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban tiếp công dân thuộc UBND cùng cấp định kỳ hằng tháng theo quy chế phối hợp.


Từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tham gia tiếp được trên 500 lượt người đến kiến nghị, Hội Nông dân các huyện, thành phố tham gia tiếp được 1.734 cuộc với 8.159 lượt công dân.


Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 7.551 cuộc tuyên truyền cho gần 460.000 lượt hội viên; tư vấn pháp luật được 3.344 cuộc, trợ giúp pháp lý cho 10.689 lượt hội viên; duy trì sinh hoạt 161 câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Qua đó từng bước giúp hội viên hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Đặc biệt, trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xây dựng thành công mô hình điểm thực hiện QĐ 81 tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.


Riêng quý I năm 2020, Hội ND xã đã phối hợp với UBND xã giải quyết thành 7/8 vụ việc (1 vụ đang trong quá trình giải quyết).


Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức trên 60 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, làm tốt việc trợ giúp, tư vấn pháp luật và kỹ năng hòa giải cho cán bộ, hội viên nông dân, chủ nhiệm CLB "Nông dân với pháp luật".  
 

Với việc thành lập 1.693 tổ hòa giải gắn với mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”, Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt tư tưởng, phát hiện sớm các vụ việc mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong nội bộ nông dân để tổ chức hòa giải kịp thời; nhờ vậy, tỷ lệ hòa giải thành công cao, đã có 7.928 vụ việc được hòa giải thành công.


Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân các cấp tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhất là những người trực tiếp tham gia tiếp dân, giải quyết hòa giải các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
 
 

Khánh An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá