Thứ ba, 09/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hải Phòng: Các cấp Hội tổ chức được 529 cuộc kiểm tra, giám sát
16:26 - 18/12/2020
(Cổng ĐT HND)-  Năm 2020, các cấp Hội tổ chức được 529 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, Hội Nông dân thành phố tổ chức 13 cuộc. Hội Nông dân các huyện, quận đã tổ chức 516 cuộc, trong đó 17 cuộc kiểm tra chuyên đề (tiêu biểu như các huyện: An Dương, Tiên Lãng, Cát Hải và quận Kiến An, Đồ Sơn).
Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, nông dân

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố bầu 07 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (trong đó, bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố) nhiệm kỳ 2018 – 2023. 12/12 đơn vị huyện, quận đã thành lập Ủy ban kiểm tra.


Năm 2020, các cấp Hội tổ chức được 529 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, Hội Nông dân thành phố tổ chức 13 cuộc (02 cuộc kiểm tra, giám sát theo Quyết định 217, 218. Hội Nông dân các huyện, quận đã tổ chức 516 cuộc, trong đó 17 cuộc kiểm tra chuyên đề (tiêu biểu như các huyện: An Dương, Tiên Lãng, Cát Hải và quận Kiến An, Đồ Sơn).


Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hội Nông dân thành phố đã tổ chức kiểm tra động viên 35 tổ, chốt kiểm soát tại 11 đơn vị huyện, quận và 21 xã, phường, thị trấn. Hội Nông dân các huyện, quận và cơ sở đã lồng ghép tổ chức kiểm tra, giám sát 4.502 cuộc.


Trong đó, kiểm tra giám sát phòng chống dịch Covid – 19 là 4.045 cuộc (cấp thành phố 42 cuộc; cấp huyện, quận và cơ sở 4.003 cuộc), tự giám sát 14.688 người, phối hợp giám sát 1.600.776 người đi, đến tại các tổ dân phố, khu dân cư, cửa ngõ ra vào các huyện, quận thành phố (trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội).


Hội còn trực tiếp phối hợp với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội tổ chức 02 lớp tập huấn cấp thành phố cho trên 250 người tham dự; Các huyện, quận và cơ sở Hội tổ chức 63 buổi tuyên truyền pháp luật cho 4.836 lượt hội viên, nông dân tham dự.


Các huyện, quận thành lập mới 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 375 thành viên là những cán bộ, hội viên tiêu biểu được tập huấn kiến thức pháp luật làm tuyên truyền viên nòng cốt của câu lạc bộ. Đơn thư gửi đến tổ chức Hội là 107 đơn, trong đó, số đơn thư phối hợp giải quyết là 74 đơn; số vụ do Hội trực tiếp hòa giải thành là 33 đơn.


Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong việc tiếp công dân, lắng nghe nguyện vọng của nông dân, từng bước giúp nông dân tháo gỡ, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng trong nội bộ nông dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục học tập, quán triệt 10 chuyên đề học tập Nghị quyết Đại hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện 3 nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII về “Xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh”.


Tích cực tuyên truyền nội dung kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung Kế hoạch số 190-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII)…


Tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiện toàn, đồng thời phát huy trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Nông dân thành phố. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư nông thôn.

Giang Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá