Thứ ba, 05/07/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tuyên Quang: Tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát
15:11 - 17/03/2021
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và các văn bản về chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề.
Tập huấn kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân

Hội đã thành lập các Đoàn Kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành Hội và cơ sở Hội theo hướng tập trung kiểm tra theo chuyên đề, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và đổi mới cách thức kiểm tra tại cơ sở, chi hội; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những việc chưa thực hiện tốt và khắc phục những hạn chế qua kiểm tra, giám sát.

 
Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục quản lý thị trường tiến hành giám sát 03 đợt về việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại UBND các huyện, thành phố, UBND xã, các cơ sở kinh doanh, vật tư nông nghiệp và giám sát trực tiếp tại các hộ gia đình sử dụng vật tư nông nghiệp.

 
Qua giám sát đã đánh giá được ưu điểm, phát hiện những hạn chế trong quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý cho phù hợp; đồng thời kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định của pháp luật pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.
 

Các cấp Hội đã tổ chức 3.574 cuộc kiểm tra, giám sát công các Hội và phong trào nông dân 6 tháng, 01 năm, kiểm tra theo từng chuyên đề; tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội, việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay thông qua tổ chức Hội, thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh vay vốn và các chương trình, dự án tổ chức Hội quản lý.

 
Đồng thời Hội cũng phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
 

Lâm Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá