Thứ bảy, 20/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Phú Thọ: Đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất được điều chỉnh phù hợp
10:08 - 12/05/2021
(Cổng ĐT HND)- Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức 927 cuộc giám sát, tập trung vào nội dung như: Việc tổ chức thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...
Hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến tại cơ sở

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Hội Nông dân các cấp; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

 
Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương được chú trọng.  


Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức 927 cuộc giám sát, tập trung với nội dung như: Việc tổ chức thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất...


Qua giám sát, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan chỉ đạo, khắc phục một số tồn tại, hạn chế; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp.


Đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất được điều chỉnh phù hợp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.


 
Đồng thời, các cấp hội cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin về âm mưu lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 

Phương Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá