Thứ sáu, 19/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hoà Bình: Trợ giúp pháp lý cho gần 2.000 lượt hội viên, nông dân
10:29 - 05/08/2021
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, Hội ND Hoà Bình đa phối hợp tổ chức 177 buổi tuyên truyền về pháp luật cho trên 14.150 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho  1.905 lượt hội viên. Xây dựng và duy trì các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn xóm, phát động  phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các cấp Hội đã từng bước giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, ý thức


Hội cũng duy trì các mô hình Tổ hòa giải tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy); mô hình khu dân cư tự quản xã Dũng Phong  (Cao Phong); mô hình an ninh tự quản xóm Bục, xóm Chùa xã Tử Nê (Tân Lạc), mô hình làng văn hóa quốc phòng  xã Tây Phong (Cao Phong), mô hình làng văn hóa an ninh - quốc phòng xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy), Mô hình nhóm hộ tự quản Đồng Chum (Đà Bắc)…

 

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính  trị xã hội tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát; kiện toàn Ban tiếp công dân và ban  hành quy chế tiếp công dân, định kỳ hàng tháng tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Hội; lãnh đạo Hội hàng tháng tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của  tỉnh.

 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, công tác  giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính  quyền năm 2020. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ chức Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg  ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy  ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
 

Sáu tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã  xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát tại các huyện, thành phố về nội dung thực hiện  một số chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp theo Luật đất đai năm 2013  và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ-NQ/TU ngày 29/5/2017 của Ban  Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp  tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng 2025; phối hợp với Ngân hàng chính  sách xã hội kiểm tra nguồn vốn ủy thác tại các huyện, thành phố; nắm bắt tâm tư  nguyện vọng của cán bộ, hội viên để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền ban  hành chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Các cấp Hội tiếp tục duy trì  và thực hiện mô hình vận động nông dân thực hiện tốt nếp sống văn minh tại (Cao  Phong); mô hình tuyên truyền nông dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính  sách, pháp luật Nhà nước (Tân Lạc),... tập trung vào nâng cao vai trò người dân  trong việc giám sát công khai mình bạch sử dụng ngân sách trong việc xây dựng  công trình cộng đồng.

 

Các mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị Hội  Nông dân đã đứng ra chủ trì phối hợp tổ chức để chính quyền địa phương đối thoại  với người dân để người dân hiểu và chủ động tự giác chấp hành pháp luật ủng hộ chính quyền địa phương trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng  các công trình cộng đồng. Tích cực phát huy vai trò đại diện của giai cấp nông dân  trong việc tham gia xây dựng các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng  viên; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh những khó khăn vướng  mắc và những nguyện vọng chính đáng của nông dân với Đảng, chính quyền.  

Công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội nông thôn được  tăng cường đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hội cũng tích cực đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở các vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc vùng cao; nâng cao cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác  xây dựng “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm và  các tệ nạn xã hội. Thành lập mới và tích cực duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động  của các mô hình tự quản về ANTT đã góp phần tích cực trong giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra ở cơ sở.  

 

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các cấp Hội đã từng bước giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức, ý thức; hiểu biết chủ trương, Nghị quyết  của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

 


Tâm Loan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá