Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Quảng Trị: Tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả
16:18 - 25/10/2021
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội đã được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm và tăng cường triển khai thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và việc thực hiện phong trào của các cấp Hội.

Các cấp Hội cũng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng cho cán bộ Hội cấp cơ sở (Ảnh minh họa)

 
Hội ND tỉnh đã ban hành các Quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra của Hội. Theo đó, các cấp Hội tập trung triển khai việc củng cố, đồng thời phân công cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

 
Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội và công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, lên kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Trên cơ sở đó, Hội ND 9/9 huyện, thị, thành phố và 125 cơ sở Hội cũng đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình ở từng địa phương.

 
Sáu tháng đầu năm 2021, Hội ND cấp huyện đã tổ chức 157 cuộc kiểm tra; Hội ND cấp cơ sở tổ chức 497 cuộc kiểm tra. Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào những nội dung gồm: Thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; hoạt động Hội và các phong trào nông dân; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội ND các cấp; Đề án đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; công tác xây dựng và quản lý Quỹ HTND, quỹ Hội, quản lý nguồn vốn vay tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp & PTNT và ngân hàng Liên Việt; các mô hình kinh tế; công tác phát triển và quản lý hội viên…

 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ được các cấp Hội tiến hành thường xuyên mà còn được triển khai thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm trong năm.

 
Trong năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề tại  các huyện Gio Linh và Triệu Phong trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh khóa XI về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội”. Qua đó, giúp nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 
Đáng chú ý, để kiện toàn và củng cố bộ máy hoạt động, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp. Theo đó, các cấp Hội đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình trong việc thành lập Ủy ban kiểm tra; đảm bảo thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 
Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng luôn đẩy mạnh việc phối hợp cùng ngành chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, hội viên, nông dân. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp Hội nên hoạt động tuyên truyền, phổ biến về pháp luật trên địa bàn ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu.

 
Hội ND tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội cho 288 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, huyện và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở. Trong đó, nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào việc: Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; công tác giám sát và phản biện xã hội trong Hội; nội dung, phương thức, quy trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội...

 
Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021, Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh đã tham mưu, đề xuất nội dung giám sát cụ thể trong năm 2021. Theo đó, Hội ND tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt nội dung giám sát việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 62 về việc sửa đổi điều Nghị định số 35 của Chính phủ.

 
Đồng thời, UBKT các huyện, thị, thành Hội cũng tham mưu cho Ban Thường vụ tập trung vào giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến công tác Hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, các chương trình, Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương…

 
Đến nay, Hội ND cấp cơ sở đã phối hợp tổ chức 34 cuộc giám sát trên địa bàn. Nội dung chủ yếu tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh trong chăn nuôi; hỗ trợ các hộ phục hồi sản xuất sau những ảnh hưởng, thiệt hại của các yếu tố thiên tai trong năm 2020.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của từng cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy quyền làm chủ của công dân, đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận ở cơ sở.

Thu Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá