Chủ nhật, 22/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội NDVN: Nhiều kết quả đạt được qua 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam
15:33 - 21/11/2021
(Cổng ĐT HND) – Qua 5 năm triển khai thực hiện việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có sự tác động to lớn, mang lại những kết quả quan trọng, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hiểu rõ về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị thành viên; từ đó, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các cấp Hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời đối với các hộ hội viên, nông dân nghèo, gặp khó khăn do bão lụt (Ảnh minh họa)

 
Ngay sau khi Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 được ban hành, hàng năm, Trung ương Hội NDVN đã chủ động hướng dẫn, triển khai các nội dung của Luật gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Các cấp Hội tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện các quy định của Luật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội…
 

 

Luật MTTQ Việt Nam đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức thành viên có sự phối hợp, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; giúp thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Thực hiện quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Cùng với đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN cũng đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai Luật đến cán bộ, hội viên, nông dân. Nhờ đó, các cấp Hội đã nhận thức đúng đắn, tổ chức kịp thời, đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân trong tình hình mới.

 
Theo đó, nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đã được đổi mới phong phú, đa dạng nhằm phù hợp với hội viên, nông dân như: Qua sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, Câu lạc bộ nông dân, các chương trình, dự án; phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử, ra các chuyên trang, chuyên mục và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương cũng như ở các địa phương. Mặt khác, tuyên truyền còn được gắn thường xuyên với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; qua các hội thi Tuyên truyền viên giỏi, Nhà nông đua tài...


Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng liên tục được Hội đẩy mạnh... Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên, hội viên gương mẫu. Đồng thời, nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng cao; tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên và sự đồng thuận của nông dân được phát huy, tiếp tục củng cố niềm tin của hội viên, nông dân với Đảng, Nhà nước. 


 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã chủ trì, phối hợp tổ chức 6.892 cuộc giám sát việc thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân; những vấn đề có nhiều bức xúc trong sản xuất và đời sống của nông dân như: Các chính sách về quản lý, đền bù, thu hồi đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, những năm qua, cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức các đợt tập trung phát động để hưởng ứng Cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tối thiểu một ngày lương trở lên. Thường trực Trung ương Hội đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các hộ gia đình hội viên, nông dân nghèo đại diện các vùng miền trong cả nước.

 
Đáng chú ý, Trung ương Hội NDVN đã phối hợp tổ chức kịp thời nhiều chương trình từ thiện xã hội mang lại những kết quả thiết thực. Cụ thể như: Chương trình hỗ trợ, cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An...; khoan tặng giếng nước và xây dựng vườn rau dinh dưỡng tại tỉnh Điện Biên và Lào Cai; tặng thuyền cho nông dân ở vùng rốn lũ của huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh); tặng quà đầu năm học mới và tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai); tặng học bổng, máy tính và áo ấm cho học sinh, nông dân nghèo của tỉnh Điện Biên...

 
Ngoài ra, các cấp Hội tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ quà Tết cho các hộ nghèo; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây mới nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

 
Các cấp Hội tham gia với MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện trách nhiệm của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân và chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tổ chức “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cơ sở.

 
Có thể thấy, qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành Luật MTTQ Việt Nam, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm túc; có sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp hội viên, nông dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

 
Việc thực hiện Luật MTTQ Việt Nam đã tác động tích cực đến công tác Hội và phong trào nông dân. Việc đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội ngày càng được củng cố vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
Cùng với đó, mối quan hệ giữa Hội với MTTQ, các tổ chức thành viên ngày càng được củng cố, tăng cường; cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện để Hội ND triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Luật MTTQ Việt Nam quy định. Từ đó, vị trí, vai trò của tổ chức Hội được nâng lên, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội khác ngày càng chặt chẽ hơn.

Thu Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá