Thứ sáu, 31/03/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Hòa Bình: Tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội
15:40 - 26/11/2021
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội.
 
Các cấp Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, nâng cao kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Hội (Ảnh minh họa)


Thực hiện Đề án số 01-ĐA/HNDTW ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN về Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh cũng đã xây dựng Đề án và hướng dẫn thành lập 100% Ủy ban Kiểm tra ở các cấp Hội với tổng số 505 đồng chí.

 
Đến nay, UBKT các cấp đã triển khai việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phối hợp xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát cùng các kế hoạch kiểm tra cụ thể hàng năm; phối hợp tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân trên toàn tỉnh.

 
Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại các cấp Hội; đặc biệt là đối với cấp cơ sở, đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội. Đồng thời, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn Hội ND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

 
Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội NDVN, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ X, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức được 3.276 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Cụ thể, Hội ND cấp tỉnh tổ chức 126 cuộc, cấp huyện được 745 cuộc và cấp xã 2.405 cuộc.

 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số nội dung gồm: Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội NDVN; Điều lệ Hội; các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; các chương trình, dự án, quản lý tài chính, sử dụng quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân; giám sát việc thực hiện chi trả phụ cấp chi Hội trưởng, kinh phí hoạt động cho các chi Hội nông dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân…

 
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã chủ động phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành giám sát theo Chương trình của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 217, Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Quyết định; mục đích, tính chất, các nguyên tắc của công tác giám sát và phản biện xã hội…

 
Hội ND tỉnh đã tổ chức ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương về việc “Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, giai đoạn 2014 - 2020”. Trên cơ sở đó, tổ chức giám sát liên ngành và tiến hành giám sát thường xuyên đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vật tư, phân bón trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

 
Đến nay, các đơn vị phối hợp tổ chức được 15 cuộc giám sát tại địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó, hạn chế dần tình trạng buôn bán các loại vật tư, phân bón giả, phân bón kém chất lượng vừa tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân vừa nhằm mục tiêu đảm bảo sản xuất ra những loại thực phẩm an toàn, có chất lượng và giá trị.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức 05 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các huyện gồm: Tân Lạc, Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu.

 
Các cấp Hội chủ động phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tốt Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

 
Kết quả, trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tiếp nhận 270 đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến. Trong đó, Hội ND cấp huyện nhận được 35 đơn thư, đã tiến hành giải quyết 26 đơn và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 09 đơn thư; Hội ND cấp xã tiếp nhận 235 đơn thư, đã giải quyết 218 đơn và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 17 đơn.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của từng cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy quyền làm chủ của công dân, đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận ở cơ sở.

Tiến Thịnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá