Chủ nhật, 22/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Các cấp Hội ND đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
10:35 - 14/12/2021
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) ngày càng thể hiện rõ nét vai trò chủ thể trong công tác phản biện xã hội đối với Đảng, Nhà nước; thông qua việc nêu những phản ánh, kiến nghị, đóng góp với Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, đề án, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của hội viên, nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội... Qua đó, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều Hội nghị, tọa đàm, tập huấn giúp hội viên, nông dân nâng cao kiến thức và nghiệp vụ. (Ảnh minh họa)

 
Hàng năm, Hội NDVN tham gia vào các đoàn giám sát liên ngành của Mặt trận Tổ quốc, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… để giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp; giám sát một số chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân và trách nhiệm của Hội.

 
Cụ thể như: Chính sách hỗ trợ hội viên, nông dân, đền bù khi thu hồi đất đai; thu, chi các khoản đóng góp của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chết bất thường tại miền Trung; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ…

 
Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế và giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp; giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; trích dẫn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; tiếp nhận những thông tin phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân và các tổ chức, cá nhân về những hành vi, dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh phân bón tại các địa phương.

 
Theo đó, Hội đã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chuyên môn thành lập các đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý phân bón tại một số địa phương. Kết quả, trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức 1.920 cuộc giám sát tại địa bàn một số huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

 
Bên cạnh đó, trước những khó khăn, thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra trong những năm gần đây, Hội ND các tỉnh, thành phố thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội ở địa phương chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội ở các cấp tổ chức thực hiện giám sát việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

 
Trung ương Hội NDVN chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức đoàn đi kiểm tra việc giám sát việc thực hiện Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh: Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên. Đồng thời, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội chủ trì đi kiểm tra tại một số địa phương. Trên cơ sở đó, Trung ương Hội NDVN đã nêu ý kiến, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do đại dịch Covid-19 chưa thuộc đối tượng hỗ trợ của Chính phủ được quy định tại Quyết định số 15.

 
Đáng chú ý, thông qua hoạt động giám sát, hàng năm, hội viên, nông dân trong cả nước đã kịp thời phát hiện và cung cấp hàng ngàn thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật giúp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ việc vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, kiến nghị tới các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục những hạn chế trong công tác chỉ đạo thực hiện và sửa đổi những bất cập của những chính sách, pháp luật về quản lý phân bón.

 
Nhiều kiến nghị của Hội đã được Chính phủ, các cơ quan chức năng tiếp thu trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Nhất là kiến nghị về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP, ban hành mới Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón.

 
Trung ương Hội đã tham gia phản biện xã hội đối với một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của hội viên, nông dân. Cụ thể như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; xây dựng hạ tầng nông thôn, chính sách về đất đai, môi trường nông thôn, chính sách về Hợp tác xã nông nghiệp, tiêu thụ nông sản...

 
Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc; góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố. Đồng thời, thông qua các hoạt động cụ thể, các cấp Hội đã phát hiện những vấn đề không phù hợp trong một số cơ chế, chính sách của Nhà nước và đã nêu kiến nghị với Trung ương Đảng, Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan.

 
Đến nay, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã phối hợp tổ chức 3 cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân tại các địa bàn gồm: Tỉnh Hải Dương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, đã lắng nghe và tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, giúp củng cố niềm tin của hội viên, nông dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhà nước với nông dân và tạo động lực cho nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại các địa phương.

 
Mặt khác, các cấp Hội tổ chức nhiều Hội nghị tọa đàm giúp nông dân khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng đề án, lập kế hoạch kinh doanh, tìm kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư; mặt khác, các chuyên gia và đại diện một số mô hình khởi nghiệp có dịp cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, liên kết... Từ những kết quả đạt được bước đầu của một số mô hình khởi nghiệp trong nông nghiệp thành công đã tạo được khí thế thi đua và tinh thần khởi nghiệp trong đông đảo hội viên, nông dân.

 
Các cấp Hội hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia đối thoại trực tiếp với người đứng đầu chính quyền địa phương theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Tham gia phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Về kết quả, thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tiến hành tổng hợp được trên 15.200 ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân gửi đến cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, cá nhân được góp ý. Ngoài ra, tổ chức thực hiện việc góp ý bằng văn bản đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan, đơn vị cùng cấp. Trọng tâm được tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan Nhà nước đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nêu trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ các cấp.

 
Có thể thấy, thông qua việc tích cực tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân được biết, được bàn, được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các công việc chung của địa phương. Từ đó, các cấp Hội ngày càng phát huy tốt quyền làm chủ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

 

Nguyễn Thoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá