Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Trà Vinh: Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội
15:12 - 10/12/2021
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Hội. Hàng năm, tỉnh Hội đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai hiệu quả hoạt động này.

Nhiều buổi hội nghị đối thoại được tổ chức để các cấp Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. (Ảnh minh họa)

 
Căn cứ theo nội dung chỉ đạo của Trung ương Hội cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan Hội ND tỉnh, cán bộ chủ chốt Hội ND các huyện, thị xã trên địa bàn. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để chỉ đạo việc triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

 
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng đã sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành, thị Hội xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm thực tế của từng địa phương để xác định nội dung giám sát trên một số lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân.

 
Trên cơ sở đó, các cấp Hội tập trung triển khai kế hoạch của chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân có sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; các chính sách, chương trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới; cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền về các hoạt động, gương điển hình tiêu biểu trong tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội…

 
Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI), các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đồng thời tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia. Đến nay, Hội ND tỉnh đã tổ chức và chủ trì giám sát 14 cuộc; Hội ND các huyện và cơ sở tham gia giám sát được 227 cuộc.

 
Các cấp Hội đã triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được tính dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện trong tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Theo đó, nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hội viên, nông dân về sản xuất; các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương, xây nhà tình thương, tình nghĩa...

 
Trong năm 2021, Hội ND tỉnh đã tổ chức 02 cuộc giám sát về tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các huyện Trà Cú và Cầu Kè; tổ chức 03 cuộc giám sát việc chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp trong thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện gồm: Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần; tổ chức 02 cuộc giám sát việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cầu Ngang và Châu Thành… Thông qua đó, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để nêu những ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương. 

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác xây dựng Đảng cũng được các cấp Hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo. Hội ND tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp…
 

 

Kết quả, các cấp Hội trong tỉnh đã giới thiệu 1.543 hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét; tổ chức kết nạp Đảng cho 1.119 đảng viên mới, đạt 72,5% so với giới thiệu.

Bên cạnh đó, Hội ND cấp cơ sở đã phối hợp tham gia 637 cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp với 21.497 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; đã có 314 lượt ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân gửi tới các đại biểu HĐND các cấp có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các chính sách về hỗ trợ sản xuất cho người dân. 
 
 
Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên thông qua quy chế phối hợp công tác nhằm đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân; triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách, pháp luật và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, phối hợp công an tuyên truyền, vận động góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan…

 
Đáng chú ý, toàn tỉnh đã hình thành được mô hình 65 Câu lạc bộ “Nông dân 3 tốt” với 570 thành viên tham gia. Cùng với đó, Hội thường xuyên củng cố và nâng chất 167 tổ tự quản có 1.045 thành viên đều là hội viên, nông dân, 32 tổ dân quân tự vệ có 242 hội viên, nông dân tham gia. Hàng năm, các cấp Hội tham gia vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

 
Các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia những cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Kết quả, đã phối hợp tổ chức được 28 cuộc đối thoại với 638 lượt hội viên, nông dân tham gia.

 
Đến nay, các cấp Hội đã tham gia phối hợp cùng ngành chức năng trên địa bàn tiến hành hòa giải 795 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân gồm: Tranh chấp đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình… Trong đó, đã tiến hành hòa giải thành được 516 vụ việc; số còn lại đã chuyển tới các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét và giải quyết.  

 
Thời gian tới, để hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả, các cơ quan liên quan cần có những hành động cụ thể, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ để thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức. Hội ND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ các ban, ngành trong việc chỉ đạo, giám sát phản biện xã hội. Đồng thời, vận động hội viên, nông dân mạnh dạn phản ánh, nêu kiến nghị về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật lên tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp.

Thúy Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá