Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Thành phố Hà Nội: Nâng cao chất lượng hoạt động Hội
15:40 - 18/01/2022
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội được Ban Thường vụ Hội ND thành phố quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát giúp nâng cao ý thức của người nông dân đối với việc tập trung sản xuất ra các loại thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng (Ảnh minh họa)

 
Hàng năm, Hội ND thành phố đã ban hành các Quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra của Hội. Theo đó, các cấp Hội tập trung triển khai việc củng cố, đồng thời phân công cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra. Theo đó, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

 
Kết quả, năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức 3.139 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Hội ND thành phố tổ chức 36 cuộc; Hội cấp huyện tổ chức 548 cuộc; Hội cấp xã tiến hành 2.809 cuộc.

 
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số nhiệm vụ như: Việc thực hiện Điều lệ Hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội Hội ND thành phố; 05 Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội ND thành phố; công tác Hội và phong trào nông dân; việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND; tổ chức rà soát hội viên, nông dân trong toàn tỉnh để có đánh giá khái quát về số lượng và chất lượng hội viên... Để phù hợp với tình hình thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19, trong năm, công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được các cấp Hội triển khai thực hiện một cách linh hoạt, chủ động.

 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ được các cấp Hội thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, nghị quyết và chương trình công tác... Thông qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót trong quá trình chỉ đạo thực hiện; đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, kinh nghiệm và những cách làm hay để tiếp tục phổ biến, nhân rộng.

 
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành giám sát theo Chương trình của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 217, Hội ND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Quyết định; mục đích, tính chất, các nguyên tắc của công tác giám sát và phản biện xã hội…

 
Đáng chú ý, 5 năm qua, Hội ND thành phố đã phối hợp tổ chức 12 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội gắn với công tác hoạt động giám sát của Hội; trong đó, chú trọng tới nội dung giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp cho 980 người là cán bộ chủ chốt cơ sở Hội trên địa bàn thành phố. Mặt khác, tại địa bàn các huyện, thị xã và cơ sở Hội cũng tổ chức được 315 hội nghị có lồng ghép tuyên truyền nội dung về công tác giám sát, trong đó có giám sát vật tư nông nghiệp với 25.200 lượt hội viên, nông dân tham gia.

 
Có thể thấy, sau 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 71 được ký giữa Hội ND, Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương, công tác phối hợp tổ chức giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố đã dần đi vào nền nếp. Qua đó, hạn chế dần tình trạng buôn bán các loại vật tư, phân bón giả, phân bón kém chất lượng; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản; người nông dân đẩy mạnh việc sản xuất ra những loại thực phẩm an toàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

 
Các cấp Hội phối hợp tổ chức 6.617 cuộc giám sát theo chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội. Ngoài ra, Hội cũng tăng cường sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai 9.345 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh (vốn, vật tư nông nghiệp); tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu được tổ chức tại cơ sở. Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND thành phố đã xây dựng 204 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 9.180 thành viên tham gia. Theo định kỳ, các Câu lạc bộ duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên hàng tháng. 

 
Cùng với việc triển khai nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, các cấp Hội cũng tiến hành việc chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm. Tại các mô hình điểm, các cấp Hội luôn quan tâm, tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể. Nhờ thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền nên hoạt động của các Câu lạc bộ và các mô hình điểm pháp luật trên địa bàn ngày càng mang lại hiệu quả rõ nét. Đồng thời, Hội còn thường xuyên tham gia cùng chính quyền cơ sở trong việc tiếp công dân, giám sát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân…

 
Các cấp Hội đã tổ chức được 248 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành chức năng tổ chức 117 hội nghị phản biện. Thông qua đó, đã tiếp nhận hơn 2 nghìn ý kiến đóng góp, phản biện của của hội viên, nông dân về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; vai trò của Nhà nước và thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV; các quy ước, hương ước, chương trình xây dựng nông thôn mới...

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của từng cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy quyền làm chủ của công dân, đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận ở cơ sở.

Thanh Duy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá