Thứ hai, 30/01/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Lạng Sơn: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội
14:34 - 07/03/2022
(Cổng ĐT HND) – Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động và các phong trào, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã quan tâm và chỉ đạo các cấp Hội tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.
 
Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội triển khai thường xuyên, giúp nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trong tỉnh


Để kiện toàn và củng cố bộ máy hoạt động, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng đã chủ động xây dựng và ban hành Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp. Trên cơ sở đó, các cấp Hội tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình trong việc thành lập Ủy ban kiểm tra; đảm bảo thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 
Đến nay, đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp được kiện toàn xong với 05 ủy viên cấp tỉnh, 41 ủy viên cấp huyện và 602 ủy viên cấp cơ sở. Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Hội ND về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, quy định của Hội…

 
Sau khi kiện toàn, Hội ND tỉnh đã ban hành các Quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát của Hội. Đồng thời, các cấp Hội tập trung triển khai việc củng cố, phân công cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra.

 
Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cho xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội và công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, lên kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Trên cơ sở đó, 11/11 Hội ND huyện, thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình ở từng địa phương.

 
Theo đó, các cấp Hội quan tâm, kiểm tra tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; trong đó trọng tâm là việc quản lý hội viên, sinh hoạt chi, tổ Hội, công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội. Đồng thời, tích cực triển khai việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nguồn Quỹ HTND 03 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện); hoạt động vay vốn ủy thác ngân hàng CSXH; giám sát tình hình quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2013…

 
Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã đi kiểm tra tại 37 cơ sở Hội, 71 chi Hội. Bên cạnh đó, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh phối hợp với Hội ND huyện và cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 71 Tổ TK&VV, 273 hộ vay vốn.

 
Qua kiểm tra cho thấy, đa số Hội ND cơ sở đều thực hiện việc lưu trữ sổ sách, hồ sơ đầy đủ, chấp hành đúng các quy định về thu- chi tài chính. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát giúp cán bộ Hội nắm bắt tình hình phong trào ở các cấp Hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đề ra các giải pháp, chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Mặt khác, sớm phát hiện, uốn nắn, bổ sung những thiếu sót, tồn tại từ cơ sở; thường xuyên đôn đốc các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao.
 

Trong năm, Hội ND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần giúp tỷ lệ cử tri đi bầu trong toàn tỉnh đạt 99,9%. Thống kê cho thấy, cán bộ các cấp Hội đã tham gia ứng cử và có kết quả trúng cử gồm: 01 đại biểu Quốc hội; 01 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; 09 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện; 200 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.
 

Nhằm tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

 
Những năm qua, thực hiện theo đúng quy chế phối hợp, lãnh đạo Hội ND tỉnh cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức hoạt động tiếp công dân. Hội ND cấp huyện và cơ sở cũng tham dự các buổi tiếp công dân cùng cấp. Qua các buổi tiếp công dân cho thấy, những vụ việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách về đền bù, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, quy hoạch đô thị…

 
Các cấp Hội đã cử thành viên tham gia vào các Tổ tiếp dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như sớm phát hiện những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ hội viên, nông dân; nhất là đối với các hộ dân nằm trong khu vực có giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Đồng thời, Hội cũng quan tâm tới vấn đề dạy nghề và giải quyết tạo việc làm cho các lao động ở nông thôn khi không còn ruộng đất để sản xuất… Từ đó, nêu những kiến nghị, đề xuất tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Thùy Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
26,249.47
GBP
29,475.66
USD
23,630.00