Thứ sáu, 29/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Đồng Nai: Chú trọng triển khai công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội
10:29 - 23/11/2022
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương

 
Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội và công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời, lên kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân. Căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

 
Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp đã thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên, tham mưu Ban Thường vụ Hội ND các cấp triển khai các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy ban Kiểm tra Hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội; tham mưu thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định…

 
Hội ND tỉnh tổ chức 11 cuộc kiểm tra tại 11 đơn vị Hội ND cấp huyện và kiểm tra đối với 11 cơ sở Hội. Đồng thời, Hội ND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra được 235 cuộc tại 151 cơ sở Hội và 321 chi Hội, 603 tổ Hội; Hội ND cơ sở tiến hành kiểm tra 1.118 cuộc đối với 590 chi Hội và 2.672 tổ Hội.

 
Việc kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào những nội dung: Thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2021; việc thực hiện 3 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; công tác phát triển, quản lý hội viên, nông dân; xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, quản lý nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng CSXH và ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân...

 
Hàng năm, để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quan tâm, triển khai theo đúng qui định.

 
Theo đó, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai hội nghị tập huấn; đồng thời, chỉ đạo 11/11 Hội ND huyện, thành phố, cơ sở Hội tổ chức việc học tập các nội dung của Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội với hơn 124.830 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

 
Hội ND tỉnh đã cử cán bộ tham gia 4 đoàn giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; giám sát về công tác quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố; giám sát về kết quả triển khai thực hiện công tác về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa bàn huyện Trảng Bom; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 
Hội ND cấp huyện tổ chức được 38 cuộc giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ đất lúa, giám sát hoạt động Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thương mại, chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, giám sát công tác quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn…

 
Hội ND cơ sở tổ chức 127 cuộc giám sát về công tác hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý và sử dụng quỹ Hội; công tác hỗ trợ, chuyển giao, sử dụng máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, các cơ sở Hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và các ngành cùng cấp tổ chức 137 cuộc giám sát các vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải tỏa đất đai, việc thực hiện chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

 
Đến nay, Hội ND tỉnh đã tham gia phản biện xã hội, góp ý kiến đối với 6 dự thảo có liên quan đến chế độ chính sách, đời sống nhân dân. Hội ND cấp huyện gửi 10 văn bản phản biện, Hội ND cơ sở đã gửi 98 văn bản phản biện đối với các dự thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
Có thể thấy, thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp các cấp Hội trong tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, lắng nghe những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của hội viên, nông dân. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân tại các địa phương.

 

Như Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá