Thứ sáu, 27/04/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiền Giang: Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội trong góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
17:07 - 20/04/2017
(TVPL)- Nhằm thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội, theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Các tỉnh, thành Hội tập trung giám sát, gốp ý xây dựng Đảng, chính quyền (ảnh minh họa)


Mục đích của việc triển khai kế hoạch thực hiện nhằm tập trung phản biện xã hội, góp ý, tham mưu, đề xuất tỉnh ủy, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội NDVN…Việc thực hiện phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền với tinh thần, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả. Qua việc thực hiện phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội; phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.Nội dung phản biện đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân…Khi có yêu cầu phản biện của UBND tỉnh, Hội ND phản biện đối với văn bản dự thảo có nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân; liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Hội.Về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung góp ý đối với các dự thảo chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước về những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của nông dân và của Hội do các cơ quan có thẩm quyền gởi đến tổ chức Hội hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.Góp ý với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TƯ Đảng về tăng cường xây dựng , chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Góp ý về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nông dân; phối hợp với cơ quan của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tổ chức đối thoại trực tiếp giữ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân định kỳ mỗi năm một lần.         
Hội ND huyện, thành, thị căn cứ kế hoạch, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp Hội cơ sở thực hiện.

Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
36.620
37.020
Vàng nhẫn
36.620
37.120
Tỷ giá
EUR
27838.73
GBP
31877.77
USD
22805

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT