Thứ ba, 22/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Giang: Tăng cường hiệu quả việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề
09:22 - 31/05/2018
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, nhằm thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đề ra từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tiến hành tổ chức kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân, các chuyên đề về Quỹ HTND và việc vay vốn ủy thác với ngân hàng CSXH trên địa bàn. Theo đó, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, triển khai đến 100% cơ sở Hội và chi Hội; đồng thời, định kỳ tiến hành kiểm tra theo quý, 6 tháng, một năm hoặc kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề... Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội trong tỉnh đạt được nhiều kết quả.
Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Trong năm 2017, Hội ND tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra toàn diện về công tác Hội và phong trào nông dân đối với 10/10 huyện, thành Hội, 20 cơ sở Hội, 40 chi Hội, khảo sát 50 Câu lạc bộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp Hội từ huyện, thành phố đến cơ sở cũng tích cực tổ chức kiểm tra tại 286 cơ sở Hội cùng 2.552 lượt chi, tổ Hội.

 
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội bám sát theo chương trình, kế hoạch do Hội cấp trên và cấp uỷ địa phương chỉ đạo. Đến nay, 100% các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đều đã được triển khai đầy đủ và nghiêm túc. Trong đó, một số chỉ tiêu thực hiện đạt tỷ lệ cao như: Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội; kết nạp hội viên; tăng trưởng Quỹ HTND; xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế tập thể; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý... Qua đó, vai trò của các cấp Hội đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 
Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra công tác Hội, tỉnh Hội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề Quỹ HTND tại các xã, thị trấn của huyện Hiệp Hòa. Đánh giá chung cho thấy, việc xây dựng và quản lý nguồn Quỹ tương đối tốt, Hội ND huyện đã quan tâm, chỉ đạo các xã, thị trấn chuyển nguồn Quỹ HTND từ cơ sở về huyện để quản lý, đạt 100%. Huyện Hội cũng đã xây dựng, triển khai và thực hiện các mô hình, dự án theo đúng Điều lệ và các quy định của Quỹ HTND.

 
Để nâng cao tính hiệu quả, tỉnh Hội giao cho Ban Kiểm tra và Ban điều hành Quỹ HTND tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung cụ thể như: Chuyên đề công tác quản lý hội viên; xây dựng và quản lý Quỹ hoạt động Hội và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND triển khai các dự án do tỉnh và Trung ương đầu tư. Từ đó, có báo cáo và phản ánh với Ban Thường vụ tỉnh Hội nắm bắt được những hạn chế, vướng mắc để kịp thời có hướng giải quyết và xử lý.

 
Cụ thể như đối với hoạt động kiểm tra chuyên đề về công tác phối hợp ủy thác nguồn vốn vay giữa Hội với ngân hàng CSXH, năm 2017, tỉnh Hội tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị có Tổ TK & VV xếp loại trung bình và yếu gồm các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng và Lạng Giang. Qua kiểm tra đã chỉ rõ được những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến các Tổ này bị xếp loại trung bình và yếu kém. Để sớm tháo gỡ, tỉnh Hội yêu cầu Hội ND các huyện trên phối hợp với chi nhánh ngân hàng cùng cấp, Đảng ủy, UBND các cơ sở có Tổ TK & VV của Hội thường xuyên xếp loại trung bình, yếu để có phương hướng và biện pháp khắc phục kịp thời.

 
Nhìn chung, qua kiểm tra cho thấy, các cấp Hội đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên.

 
Việc thực hiện các phong trào nông dân luôn được các cấp Hội trong tỉnh đặc biệt chú trọng, nhất là đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội cũng tích cực trong chỉ đạo việc xây dựng các mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết... nhằm giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 
Song song với việc tập trung củng cố đối với những cơ sở Hội trung bình và khá, các cấp Hội còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Nhờ đó, công tác phát triển hội viên ở các cơ sở Hội được nâng cao cả về chất lượng và số lượng; việc quản lý các loại vốn, quỹ cơ bản đều tuân thủ đúng theo quy định. Một số đơn vị thực hiện tốt, điển hình như các huyện: Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế...

 
Đa số các đơn vị Hội khi được kiểm tra cho thấy đều đã thực hiện đầy đủ các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều đơn vị Hội còn chủ động trong công tác tham mưu, được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Điển hình như các huyện: Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang.

 
Hội Nông dân các huyện, thành phố đã từng bước khắc phục dần những hạn chế được chỉ ra tại các đợt kiểm tra trước. Qua kiểm tra, nhìn chung hệ thống sổ sách, hồ sơ lưu trữ văn bản của các huyện, thành phố và cơ sở được trang bị theo đúng quy định của tỉnh Hội; công tác lưu trữ tài liệu, công văn đi- đến được theo dõi, quản lý chặt chẽ, chế độ thông tin báo cáo được quan tâm thực hiện đầy đủ.

 
Có thể nói, thông qua việc kiểm tra, giám sát định kỳ, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn ngay tại cơ sở Hội và của hội viên, nông dân. Từ đó, tỉnh Hội ghi nhận những đề xuất, kiến nghị đó để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Hội cũng như các phong trào nông dân trên địa bàn.

 
Thời gian tới, tỉnh Hội sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng chủ yếu như: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu, đề xuất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 


 

Nguyễn Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
56.100
56.550
Vàng nhẫn
54.100
54.600
Vàng nhẫn
54.100
54.700
Tỷ giá