Thứ sáu, 06/08/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Tây Ninh triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
17:15 - 31/07/2018
(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện qui chế dân chủ đã được các cấp Hội tích cực triển khai sâu rộng, dần từng bước đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả, có 19/19 đảng viên, công chức và người lao động đơn vị tham dự. Đồng thời, ban hành kế hoạch chỉ đạo Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

 
Ban Thường vụ Hội ND các cấp nhận thức rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác, công tác đào tạo, bồi dưỡng… nhằm đảm bảo cho toàn thể cán bộ, công chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, phát huy quyền làm chủ và phát huy trí tuệ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền nếp tại đơn vị.

 
Ngay từ đầu năm, thủ trưởng đơn vị phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Tại hội nghị, thủ trưởng đơn vị công khai định mức, kế hoạch sử dụng và quyết toán kinh phí của đơn vị; công khai kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; kết quả đánh giá cán bộ công chức; đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018…. Đồng thời, ban hành nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, đảm bảo phát huy dân chủ trong đơn vị.
 

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phối hợp với cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan Hội ND tỉnh. Các cấp Hội trong tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Kết luận số 120- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 1.001 cuộc, với 24.878 lượt cán bộ, hội viên, nông dân nghe Nghị định số 04 của Chính phủ. Qua việc triển khai học tập, các cán bộ, hội viên, nông dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong hành động.

 
Thông qua hoạt động thực hiện quy chế dân chủ đã có những tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan; góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 
Đồng thời, qua việc triển khai các văn bản cũng đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan ngày càng vững mạnh.

 
Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để qua đó thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức trong cơ quan.

 
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân trên địa bàn được tổ chức thường xuyên và đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng; thông qua công tác hòa giải ở cơ sở; trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu ngữ, băng rôn; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền trong những buổi sinh hoạt định kỳ của Hội hoặc qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội; thông qua các buổi họp khu dân cư, tổ tự quản và hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”…

 
Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 565 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 13.284 lượt hội viên, nông dân. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 9 lớp tập huấn về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật an toàn giao thông cho 270 thành viên, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ. Từ đó, giúp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân nói chung.

 
Trong năm, Hội ND tỉnh cũng xây dựng kế hoạch thực hiện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia đối thoại và giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến đất đai tại các địa phương. Năm 2017, các cấp Hội ND trong tỉnh còn tham gia tích cực phối hợp với UBND cùng cấp trong công tác tiếp dân. Đồng thời, các cấp Hội cũng đã tham gia cùng UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc đối thoại, hòa giải và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của hội viên, nông dân có liên quan đến đất đai tại một số địa bàn trong tỉnh.

 
Cụ thể, Hội ND tỉnh đã tham gia đối thoại, giải quyết 29 vụ việc; Hội ND cấp huyện và cấp cơ sở đã tham gia giải quyết và hòa giải 446 vụ khiếu kiện của hội viên, nông dân về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự… Trong đó, đã giải quyết thành công được 327 vụ việc.

 
Bên cạnh đó, Hội ND còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, đặc biệt là ngành tư pháp trong việc tổ chức 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội ở cấp cơ sở, chi tổ Hội và thành viên các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho 270 học viên tham dự. Ngoài ra, các cấp Hội còn tiến hành trợ giúp pháp lý 565 cuộc cho 13.284 lượt hội viên, nông dân...

 
Có được những kết quả như trên là nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động thuyết phục của các cấp Hội với biện pháp hành chính của cấp chính quyền địa phương; trong đó, chú trọng tới việc thực hiện hòa giải trước, trong và sau khi có khiếu kiện xảy ra. Nhờ đó, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp có các cấp Hội tham gia cùng chính quyền giải quyết đã áp dụng biện pháp vừa kiên trì hòa giải, vừa vận động, thuyết phục hội viên, nông dân nên đã đạt được hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.


 

Quyết Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá