Thứ hai, 21/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bà Rịa- Vũng Tàu: Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
17:00 - 30/10/2018
(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh luôn chủ động, tích cực phối hợp với UBND cùng cấp, cơ quan chuyên môn trên địa bàn như các ngành Công an, Tư pháp để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân. Thông qua đó, giúp nâng cao nhận thức và vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đồng thời, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm để hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn ở khu vực nông thôn.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp người dân nâng cao trình độ (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở Hội thành lập một số điểm chỉ đạo tại các xã. Song song với đó, định kỳ hàng tháng, các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn thông qua việc tuyên truyền lồng ghép hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân tại địa phương. Trong đó, chú trọng hơn tới các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, hoặc những nơi có tình hình phức tạp về khiếu nại, tố cáo…

 
Hội ND tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các cấp Hội bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đông đảo hội viên, nông dân. Đặc biệt, tập trung phổ biến về các nội dung thiết thực, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như: Thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT...

 
Bên cạnh đó, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ ở cấp chi, tổ Hội, Hội ND các cấp còn tích cực lồng ghép thêm nhiều nội dung cần thiết để tăng thêm tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Theo đó, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của địa phương, văn bản mới chỉ đạo của Hội cấp trên được kịp thời phổ biến đến từng cơ sở Hội trong toàn tỉnh. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm bắt rõ những nội dung cần thiết để hưởng ứng và thực hiện.

 
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 2.996 buổi phổ biến, tuyên truyền tại cơ sở về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường sự nhận thức về pháp luật cho hội viên, nông dân trên địa bàn. Nội dung trọng tâm tuyên truyền tập trung vào những đợt kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết TW 4 khóa XII cho 125.100 lượt hội viên, nông dân tham dự.

 
Đáng chú ý, năm 2018, Ban Thường vụ tỉnh Hội phát động thi đua với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Từ đó, trong những nội dung tuyên truyền của các cấp Hội còn thường xuyên lồng ghép, gắn kết với việc phát động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thành Hội cũng tích cực phối hợp với Trung tâm chính trị các huyện, thành phố mở 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và kiến thức pháp luật cho 267 lượt người là cán bộ của các cơ sở và chi, tổ Hội ND trên địa bàn.

 
Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, Chi cục BVTV… tổ chức 193 lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật; tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ nhằm phổ biến khoa học kỹ thuật mới về phương pháp nuôi trồng thủy sản, đáp ứng nhu cầu sản xuất cho 10.044 cán bộ, hội viên, nông dân. Hội cũng phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức 21 cuộc hội thảo đầu bờ cho 10.006 lượt hội viên, nông dân tham gia.

 
Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội ND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và tiến hành thường xuyên. Theo đó, các cấp Hội đã chủ động tiến hành việc củng cố nhân sự Ban Kiểm tra của cấp mình theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Ban Kiểm tra của Hội ở các cấp cũng đã xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Nhờ đó, hoạt động kiểm tra trong tổ chức Hội dần đi vào nề nếp, theo đúng quy chế, chương trình, kế hoạch đã đề ra; có sự phân công cụ thể cho từng thành viên. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra theo quy định.

 
Kết quả, trong 06 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra cả định kỳ và đột xuất được 173 cuộc. Thông qua hoạt động kiểm tra đã phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót mới phát sinh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị Hội đều đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ đã đề ra của Hội cấp trên. Một số đơn vị cơ sở Hội sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm 2018 để đạt được mục tiêu đề ra.

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác Hội; việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; công tác củng cố và xây dựng mới Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội ND và các đơn vị khác trong tỉnh; việc phối hợp thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 tại các cấp Hội…

 
Chính nhờ công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, sâu sát nên các cấp Hội đã phát hiện kịp thời những hạn chế của cơ sở Hội trong quá trình triển khai, thực hiện nội dung công việc. Từ đó, động viên, nhắc nhở các đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu thi đua Hội cấp trên giao cũng như tích cực triển khai các hoạt động Hội và phong trào nông dân để đạt được những hiệu quả thiết thực.
 

Đối với Hội ND cấp tỉnh, đã tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội cho cấp huyện làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá chính xác các hoạt động đã đạt được trong năm. Đồng thời, tổ chức triển khai chi tiết các nội dung thi đua cho cán bộ các Ban của tỉnh Hội và cán bộ Hội cấp huyện.

 
Thực hiện Chương trình số 18-CTr/HNDT, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Hội và thực hiện Nghị quyết của Hội về củng cố xây dựng tổ chức Hội cơ sở, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã tổ chức và tiến hành đăng ký các chỉ tiêu thi đua xây dựng tổ chức Hội ngay từ đầu năm. Đã có 7/8 đơn vị cấp huyện đăng ký đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh; 66/82 cơ sở đăng ký đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh; 439/559 chi Hội đăng ký đạt danh hiệu vững mạnh.
 

Đối với Hội ND cấp huyện, trên cơ sở các tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội của cấp tỉnh đề ra, đã có 8/8 đơn vị Hội cấp huyện xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phân loại hoạt động cho cơ sở và chi Hội. Trên cơ sở các chỉ tiêu được cấp trên giao, nhiều cơ sở Hội đã tiến hành tổ chức thực hiện nghiêm túc; một số chỉ tiêu thi đua đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, vận động, thuyết phục nông dân thực hiện tốt Quyết định 81 của Chính phủ; góp phần thực hiện tốt và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định, an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn ngày càng tốt hơn. 

Như Cương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
56.070
56.520
Vàng nhẫn
54.200
54.750
Vàng nhẫn
54.200
54.850
Tỷ giá