Thứ năm, 24/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Bà Rịa- Vũng Tàu: Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân
16:21 - 29/11/2018
(Cổng ĐT HND) - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, nông dân. Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo đúng các nội dung của Quyết định 81.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các buổi tập huấn (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các buổi tập huấn; tổ chức tư vấn pháp luật; xây dựng mô hình điểm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật...

 
Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch; đồng thời, quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp Hội tích cực triển khai nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác này trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, Hội ND tỉnh cũng chủ động phối hợp với các Sở, ngành ngay từ đầu năm để tổ chức biên soạn các loại tài liệu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

 
Kết quả, đến nay, các cấp Hội phối hợp cùng với các cấp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức được 125 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho 14.450 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức 21 buổi tư vấn pháp luật cho 2.350 lượt người tại các cơ sở Hội trong tỉnh.
 

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào một số văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống của hội viên, nông dân cũng như phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở, gồm: Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011; Hiến pháp 2013; Luất Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Luật Hòa giải 2013 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân 2013; Luật Bảo vệ Môi trường 2014…

 
Đáng chú ý, Hội phối hợp cùng với ngành chức năng xây dựng được 03 mô hình nông dân tham gia hòa giải, đối thoại, giải quyết khiếu nại gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai tại các địa bàn gồm: Huyện Tân Thành; thành phố Vũng Tàu; thành phố Bà Rịa.

 
Ngoài ra, để đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền nhằm tăng thêm tính hiệu quả, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức 12 hội thi “Tìm hiểu pháp luật” cho hội viên, nông dân. Cụ thể: Tổ chức thi tại 03 mô hình điểm cho 16 chi Hội tham gia; 08 hội thi tại cấp huyện cho 82 cơ sở Hội tham gia; 01 cuộc thi tại cấp tỉnh cho 08 đơn vị cấp huyện tham gia. Có 82/82 cơ sở Hội chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Hiến pháp, Luật Đất đai, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) cho khoảng hơn 8.000 lượt hội viên, nông dân tham dự; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phát tờ rơi, tờ gấp, thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội...

 
Bên cạnh đó, các cơ sở, chi Hội còn chủ động, tổ chức thường xuyên việc triển khai những nội dung theo hướng dẫn Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

 
Kết quả, đã có 57 cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền được 305 buổi về nội dung pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cho 15.217 lượt người. Đồng thời, Hội còn gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua tại các địa phương như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giảu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”...

 
Có thể thấy, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các cấp Hội đã góp phần làm giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người tại địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tích cực tham gia cùng các ban, ngành chức năng trong tổ chức giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Chu Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.050
55.550
Vàng nhẫn
52.900
53.450
Vàng nhẫn
52.900
53.550
Tỷ giá