Thứ năm, 26/11/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Bắc Giang chủ động trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
16:21 - 29/11/2018
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, nhờ chủ động, tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết, đồng thời được tham gia bàn thảo nhiều vấn đề của địa phương. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong nội bộ nhân dân, giúp khơi thông nguồn lực để tập trung vào phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng luôn chủ động, tích cực cùng vào cuộc để góp phần đưa việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở triển khai sâu rộng, dần từng bước đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Hội ND các cấp luôn nhận thức rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

 
Từ đó, đối với các chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác, công tác đào tạo, bồi dưỡng… đều được công khai, minh bạch nhằm đảm bảo cho toàn thể cán bộ, công chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, phát huy quyền làm chủ và phát huy trí tuệ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền nếp ngay tại đơn vị.

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 
Ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân cũng như những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

 
Các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền công khai, dân chủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Hội gắn với quán triệt Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

 
Đến nay, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo biên tập 60 tin, bài, ảnh để tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử Hội ND tỉnh. Ngoài ra, cho in ấn và phát hành 5.400 cuốn Bản tin nội bộ để các chi, tổ Hội dùng làm tài liệu sinh hoạt.

 
Đồng thời, các cấp Hội cũng đã tích cực phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về pháp luật cho trên 240.790 lượt hội viên, nông dân. Qua việc triển khai học tập, cán bộ, hội viên, nông dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong hành động.

 
Các cấp Hội còn gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc tổ chức thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Theo đó, Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở thực hiện nội dung giám sát, phản biện.

 
Trong đó, tập trung một số nội dung chủ yếu như: Giám sát việc chấp hành pháp luật, quản lý Nhà nước của UBND một số huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn về thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu gom xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn đối với một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy các xã, thị trấn theo Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tham gia góp ý vào các dự thảo Nghị quyết, các Đề án, dự án phát triển kinh tế tại địa phương nhằm thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

 
Có thể thấy, nhờ triển khai tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác phối hợp kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, củng cố thêm niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ nhân dân.


 

Duy Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá