Thứ sáu, 06/08/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Bà Rịa- Vũng Tàu: Làm tốt công tác hòa giải để tăng tính đoàn kết ở cơ sở
16:00 - 28/01/2019
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, từ thực tiễn của công tác hòa giải ở cơ sở cho thấy hoạt động này đã và đang đóng một vai trò và có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Công tác hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Tuy nhiên, để đưa Luật hòa giải ở cơ sở thật sự đi vào đời sống của người dân và đạt được chất lượng lại không đơn giản. Xác định được tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền để phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

 
Bên cạnh đó, trên cơ sở các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành, hàng năm, tỉnh Hội với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung của Quyết định 81. Trong đó, tập trung vào những nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các buổi tập huấn; tổ chức Tư vấn pháp luật; xây dựng các mô hình thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật...

 
Các cấp Hội tập trung chủ yếu vào nội dung tuyên truyền chính là những văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân; đồng thời phục vụ tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở như: Luật Khiếu nại 2011; Luật Tố cáo 2011; Hiến pháp 2013; Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Luật Hòa giải 2013 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân 2013 và Luật Bảo vệ Môi trường 2014…

 
Đến nay, Hội ND tỉnh đã tổ chức được 125 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật cho 14.450 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự; theo đó mỗi lớp có từ 100- 150 người và tùy theo từng nội dung cụ thể của chương trình. Đồng thời, Hội phối hợp tổ chức được 21 buổi tư vấn pháp luật cho 2.350 lượt người tại các cơ sở trong tỉnh.

 
Các cấp Hội cũng tổ chức in ấn và phát hành được 14.450 cuốn sách pháp luật cho các học viên khi tham gia vào các buổi tập huấn pháp luật do Hội tổ chức. Nội dung gồm: Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Bảo vệ Môi trường; Luật Hòa giải cơ sở; Luật tiếp công dân...
 
 
Đáng chú ý, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn xây dựng được 03 mô hình nông dân tham gia hòa giải, đối thoại, giải quyết khiếu nại gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các huyện: Tân Thành; Vũng Tàu; Bà Rịa. Ngoài ra, để đa dạng hóa và làm phong phú thêm hiệu quả của công tác tuyên truyền, Hội đã phối hợp với các Sở, ngành tổ chức 12 hội thi “Tìm hiểu pháp luật” cho hội viên, nông dân. Trong đó, tổ chức thi tại 03 mô hình điểm cho 16 chi Hội; 08 hội thi tại cấp huyện cho 82 cơ sở Hội tham gia; 01 hội thi tại cấp tỉnh cho 08 đơn vị Hội cấp huyện tham gia.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tại cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Có 82/82 cơ sở Hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền về các nội dung gồm: Hiến pháp, Luật Đất đai, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho khoảng hơn 8.000 lượt hội viên, nông dân tham dự. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân bằng các hình thức linh hoạt khác như: Phát tờ rơi, tờ gấp; thông qua lồng ghép với sinh hoạt chi, tổ Hội, đọc tài liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo…

 
Việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng được tỉnh Hội quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội tiến hành thường xuyên. Theo đó, các cơ sở, chi Hội chủ động lên kế hoạch và tổ chức triển khai những nội dung của Pháp lệnh số 34 cho đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

 
Kết quả, đã có 57 cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền về pháp lệnh dân chủ ở cấp cơ sở được 305 buổi cho 15.217 lượt người tham dự. Song song với việc tuyên truyền, các cấp Hội còn gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các phong trào thi đua của Hội ở địa phương như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”…

 
Qua đó, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, giúp nâng cao cả về mặt nhận thức và chuyển biến trong hành động. Các cấp Hội tham gia cùng các tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông thôn.

 
Mặt khác, đóng góp một phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại cơ sở chính là nhờ vào mạng lưới hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Có thể thấy, các Câu lạc bộ này đã làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa hội viên, nông dân với pháp luật; đồng thời hội viên, nông dân cũng được thông tin, tư vấn, giải đáp về pháp luật một cách cụ thể và thiết thực. 

 
Toàn tỉnh hiện đã thành lập được 514 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, với 11.028 thành viên tham gia. Với mạng lưới 565 tổ hoà giải với 4.203 thành viên cũng đã góp phần hiệu quả trong việc giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp của người dân. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 
Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Tổ chức cấp phát được 305 bộ (gồm 6.410 cuốn sách về pháp luật) cho 305 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các chi Hội; phát khoảng 29.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền pháp luật cho người dân nông thôn…

 
Các cấp Hội đã chủ động tham gia với các ngành chức năng tiến hành giải quyết 2.181 vụ việc; trong đó, giải quyết thành 1.313 vụ. Nội dung chủ yếu liên quan đến giá đất bồi thường, hỗ trợ người dân phần đất bị thu hồi, tranh chấp đất đai… Ngoài ra, Hội đã trực tiếp tiếp nhận 439 vụ việc; tham gia phối hợp tiếp nhận 3.090 vụ việc và đã hòa giải thành 1.791 vụ (chủ yếu về dân sự, hôn nhân gia đình và các mâu thuẫn khác trong đời sống hàng ngày của bà con nông dân).

 
Có thể thấy, hoạt động cùa các Tổ hòa giải ở cơ sở gắn với mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, thắc mắc phát sinh trong đời sống hàng ngày và nội bộ nông dân, các cấp Hội đã kịp thời có hướng xử lý và giải quyết. Việc triển khai tốt công tác tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp Hội cũng đã góp phần ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong nội bộ nông dân.


 

Trọng Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá