Thứ năm, 21/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Ninh Thuận: Các cấp Hội đã tham gia giải quyết trên 13.700 vụ việc khiếu nại, tố cáo
17:25 - 23/04/2019
(Cổng ĐT HND)- Nhờ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo và phối hợp giữa chính quyền và các ngành liên quan đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đến hội viên, nông dân có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực.
Hai trong những luật quan trọng các cấp Hội tuyên truyền cho hội viên, nông dân


Hội Nông dân các cấp đã tham mưu triển khai thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của Ủy ban nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nông dân.

 
Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 81 cấp tỉnh được thành lập do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 127/127 cơ sở thành lập Ban chỉ đạo 81 đồng thời các cấp Hội Nông dân đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

 
Đến nay, tuy Ban chỉ đạo 81 cấp tỉnh đã gộp chung với các Ban chỉ đạo khác của tỉnh nhưng Hội Nông dân tỉnh vẫn thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các cấp chủ động tham mưu Ban chỉ đạo cấp mình hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Quyết định số 81.

 
Tích cực tham gia với chính quyền các cấp, các ngành trong việc tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân nhất là về lĩnh vực đất đai; tham gia Hội đồng bồi thường giải tỏa; Hội đồng xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã, phường, thị trấn.


Chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc của nông dân liên quan đến chính sách đền bù, giải tỏa, thu hồi đất, tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất ở khu dân cư, các quyền lợi khác có liên quan đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nông dân…

 
Hội Nông dân tỉnh cùng với HND cấp huyện và cơ sở đã tập trung xây dựng các mô hình điểm “Hội Nông dân thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ &Chỉ thị 22 của UBND tỉnh gắn với tham gia thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở” ở những nơi có các dự án thu hồi nhiều đất nông nghiệp, những địa bàn nhạy cảm về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo có khiếu kiện phức tạp.


Tham mưu cho UBND xã tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ chính quyền, cán bộ Hội, các đoàn thể và hội viên, nông dân; vận động nông dân chấp hành pháp luật, xây dựng và triển khai quy chế phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; xây dựng và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hoà giải và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; nhằm giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn của nông dân, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình.


Thực hiện Quyết định 81, Hội Nông dân tỉnh đã đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh hỗ trợ triển khai 12 mô hình điểm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại 12 xã, phường, thị trấn tại 9/10 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Phú Quý).


Qua việc xây dựng mô hình điểm, vai trò, uy tín của Hội được nâng cao, cán bộ Hội tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm nhất là trong vận động nông dân tổ chức hòa giải tại cơ sở; mối quan hệ phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng được chặt chẽ.


Đến nay đã nhân rộng mô hình lên 37 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ khi các mô hình hoạt động đã giúp hội viên nông dân tìm hiểu thêm kiến thức về pháp luật, giảm bước khiếu kiện và các mâu thuẫn nhỏ được giải quyết ngay tại tổ hòa giải.


Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật cho nông dân, khắc phục sự hạn chế về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nông dân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo sai, vượt cấp, thậm chí ngộ nhận và dễ bị lợi dụng, kích động dẫn đến khiếu kiện phức tạp.

 
Các cấp Hội Nông dân chủ động, linh hoạt tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến hội viên, nông dân như qua hệ thống phát thanh, truyền hình, báo, bản tin, Website, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các tổ vay vốn, CLB khuyến nông, sinh hoạt các mô hình an ninh trật tự, sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”…


Các cấp Hội đã tổ chức được 2.814 buổi với trên 275.710 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; phát hành miễn phí 2.065 cuốn tài liệu và 202.994 tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật với nội dung liên quan đến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải... xây dựng được 62 tủ sách pháp luật với từ 120 đến160 đầu sách pháp luật phục vụ nhu cầu tìm hiểu của hội viên, nông dân… từng bước giúp hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế  khiếu kiện sai và vượt cấp ở địa phương.   
 

Hội Nông dân các cấp đã tham gia cùng các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp 31.812 lượt công dân, trong đó Hội Nông dân xử lý trực tiếp 14.013 lượt chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, giá cả bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường phát sinh ở những địa phương có nhiều dự án thu hồi đất của dân. Đồng thời phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động 1.912 cuộc cho 509.661 lượt nông dân.


Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tính chất phức tạp, kéo dài liên quan đến quyền, lợi ích của nông dân, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu cho UBND mời các cơ quan liên quan cùng tham gia đối thoại trực tiếp với nông dân.


Thông qua đối thoại đã giúp cho người dân hiểu hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; từ đó góp phần giảm bớt những bức xúc cho nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.
 

Các cấp Hội đã tham gia giải quyết 13.708 vụ việc khiếu nại, tố cáo (trong đó Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp giải quyết 5.015 vụ, Hội Nông dân huyện đã tham gia giải quyết 4.358vụ, Hội Nông dân xã đã tham gia giải quyết 4.335vụ).


Hội Nông dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo Hội Nông dân phối hợp với ngành Tư pháp, các ngành và Mặt trận, đoàn thể củng cố lập mới 715tổ hòa giải/4.850 hòa giải viên là cán bộ chi, tổ Hội nông dân, thành viên nòng cốt; thành lập các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các thôn, khu phố.


 Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này để họ có đủ kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp hoà giải và tư vấn pháp luật cho các đối tượng ngay tại cơ sở khi các mâu thuẫn mới hình thành. Những địa phương tổ chức tốt hệ thống hoà giải viên ở cơ sở, có nhiều thành viên là cán bộ Hội Nông dân là nòng cốt làm tốt công tác hoà giải như thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh...


Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp hòa giải thành công 645 vụ và tham gia với các ngành, đoàn thể ở cơ sở hoà giải thành công 12.826 vụ; số vụ còn lại chuyển cấp có thẩm quyền hoặc tòa án giải quyết; góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở nông thôn, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.


 Đối với những vụ việc hoà giải không thành, hoặc vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, các cấp Hội tiếp tục theo sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, kết hợp giữa công tác vận động thuyết phục của Hội với biện pháp hành chính của chính quyền, chú trọng thực hiện hoà giải trong và sau khiếu kiện.


 Nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, Hội vừa tham gia cùng chính quyền giải quyết, vừa kiên trì hoà giải thấu tình, đạt lý có hiệu quả như: vụ nông dân xã Sông Bình tranh chấp đất với Công ty Đại Thành, nông dân Sông Luỹ tranh chấp với Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận về đất rừng Dầu ( Suối Nhum – Sông Luỹ); vụ 10 hộ nông dân xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) khiếu nại Ban Quản lý rừng Phan Thiết; tham gia các vụ kiến nghị đông người của các hộ tiểu thương chợ Võ Xu, vụ của 29 hộ dân có ruộng bị thiệt hại do kênh Bắc Tà Pao làm ngập úng hoa màu, Hồ chứa nước Sông Dinh 3; tham gia giải quyết vụ tồn đọng muối Vĩnh Hảo; vụ nổ mìn ở Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong...


Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tiếp tục tham mưu, đề xuất cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện và cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 

Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá