Thứ năm, 21/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Hà Nam: Triển khai tốt Luật Hòa giải ở cơ sở
17:12 - 26/04/2019
(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, đặc biệt kể từ khi Quốc hội thông qua Luật hòa giải ở cơ sở vào năm 2013, trên địa bàn tỉnh, hoạt động này đã khẳng định được vai trò to lớn cùng ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội.

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở giúp giữ gìn tình làng nghĩa xóm (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


 
Thực hiện Nghị định số 15 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Kế hoạch số 1446 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2016”, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thống nhất cử 01 đồng chí Phó Chủ tịch tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tỉnh Hội còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và ký kết Chương trình phối hợp với Sở Tư pháp về việc phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân; ký Chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh cũng triển khai ký kết các chương trình phối hợp với các ngành như: Công an tỉnh; Quân sự tỉnh; Sở Văn hóa thể thao và du lịch; Sở Tài nguyên & Môi trường; các cơ quan truyền thông của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia công tác tuyên truyền, hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

 
Hàng năm, Hội ND cùng với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp; căn cứ vào những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tỉnh Hội kịp thời chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

 
Cùng với đó, thực hiện theo cơ chế phối hợp, lãnh đạo Hội ND các cấp đều tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, hòa giải viên của các Tổ hòa giải ở cơ sở, thôn, xóm. Lãnh đạo Hội ND 3 cấp tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở đều là thành viên Ban Chỉ đạo cùng cấp. 100% chi Hội trưởng và tổ Hội tham gia làm thành viên các Tổ hòa giải, với tổng số 1.199 tổ viên tham gia là cán bộ, hội viên, nông dân.

 
Công tác củng cố, kiện toàn cán bộ hòa giải và đội ngũ cán bộ Hội là hòa giải viên được tiến hành thường xuyên và kịp thời. Nhất là đối với số lượng các hòa giải viên có sự thay đổi, biến động kể từ sau Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023; song song với đó, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được trang bị về tài liệu, kiến thức nhằm phục vụ tốt công tác hòa giải ở địa phương.

 
Mặt khác, việc tuyên truyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; hương ước làng xã, các quy định trong thực hiện xây dựng nông thôn mới… cũng là điều kiện thuận lợi trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở. Bởi qua đó có thể hạn chế thấp nhất việc phát sinh những mâu thuẫn trong nội bộ dân cư sinh sống.
 

Hàng tháng, thông qua hoạt động giao ban giữa lãnh đạo các bên cũng thường xuyên dành thời gian nắm bắt, trao đổi về tình hình nông dân, nông thôn; nhất là đối với những vụ việc phức tạp, các vấn đề nảy sinh mới ở  huyện, thành Hội. Từ đó, tập trung bàn bạc về giải pháp giúp tháo gỡ vướng mắc, hòa giải ngay từ thôn, xóm, tổ dân phố.

 
Các cấp Hội cũng đã cử thành viên tham gia vào các Tổ tiếp dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như sớm phát hiện mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân. Nhất là đối với các hộ dân nằm trong khu vực có giải phóng mặt bằng, Hội luôn chú trọng và quan tâm tới vấn đề bố trí tái định cư; dạy nghề và giải quyết tạo việc làm cho các lao động nông thôn khi không còn ruộng đất để sản xuất…

 
Đồng thời, các cấp Hội tham gia phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo lịch hàng tuần, hàng tháng tại trụ sở UBND và các phòng tiếp dân. Theo đó, định kỳ hàng tháng tại các điểm tiếp dân, Hội phối hợp với chính quyền cùng cấp và các ngành chức năng tổ chức việc tiếp dân, lắng nghe những ý kiến phản ánh đối với các nội dung khiếu nại tố cáo của người dân để có căn cứ tham gia vận động, giải quyết. Trên cơ sở đó, Hội đã đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân cũng như nêu các kiến nghị, đề xuất tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét và giải quyết thỏa đáng.

 
Nhờ đó, đối với những đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân đã thường xuyên được các đồng chí lãnh đạo Hội kịp thời nắm bắt; chỉ đạo đến các cơ sở, chi, tổ Hội, các Câu lạc bộ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động để giúp hội viên, nông dân hiểu và chấp hành pháp luật. Riêng đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, các cấp Hội sẽ tích cực phối hợp cùng lãnh đạo UBND cùng cấp tiến hành bàn bạc cụ thể, thành lập các đoàn đi công tác để kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết một cách sâu sát, trực tiếp tới tận cơ sở nơi có phát sinh sự việc.

 
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội với Sở Tư pháp, hàng năm, hai ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải, thành lập các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đến các cấp Hội, phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

 
Hàng năm có khoảng 125.000 lượt hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật; có trên 5.000 lượt hội viên, nông dân được hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp lý. Các cấp Hội đã phối hợp xây dựng 475 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở; trang bị 350 tủ sách pháp luật ở các chi, tổ Hội.

 
Bên cạnh đó, hàng năm, ngành Tư pháp phối hợp với các cấp Hội tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ Hội gồm: Ban Chấp hành Hội ND các cấp, chi Hội trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND cơ sở, cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến huyện. Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Hội chuyên trách nắm vững về những kỹ năng tuyên truyền, phương pháp hòa giải…. Thông qua đó năng lực, trình độ của cán bộ Hội các cấp và các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ngày càng được nâng lên.

 
Thực hiện Chương trình phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội một số biện pháp nhằm ngăn ngừa phát sinh mâu thuẫn; trực tiếp tham gia đối thoại, tiếp dân cùng với các cấp chính quyền; tham gia ngay từ đầu trong các bước giải quyết đối với những đơn thư có tính khiếu kiện phức tạp, đông người; kiên trì tuyên truyền, vận động giúp hội viên, nông dân hiểu và chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
Hội ND tỉnh cũng phối hợp với ngành Thanh tra tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các bước, quy trình trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân và nông dân… Kết quả, hàng năm, bình quân có khoảng trên 1.100 vụ việc không có đơn thư phát sinh từ cơ sở đã được hai ngành phối hợp hòa giải kịp thời; trên 10% số các vụ việc sau khi đã có đơn thư gửi đến các cấp chính quyền địa phương được hai ngành phối hợp và hòa giải thành.

 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ, nhất là Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tại cơ sở; tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp hội viên, nông dân hiểu để chấp hành luật pháp tốt hơn; tình làng nghĩa xóm được giữ vững; phát huy vai trò của tổ chức Hội, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.


 

Công Luận
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá