Thứ tư, 30/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Phú Yên: Tổ chức hòa giải thành trên 4.500 trường hợp
17:22 - 28/05/2019
(Cổng ĐT HND)- Sau khi Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 có hiệu lực thi hành, trên cơ sở những nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh hàng năm đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm giúp các cấp Hội cụ thể hóa các nội dung nhằm triển khai có hiệu quả nội dung tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.
Tập huấn pháp luật cho hội viên, nông dân


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo từng chuyên đề như Luật hòa giải ở cơ sở; Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, An toàn giao thông, ma túy, bình đẳng giới…

 
Để triển khai hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức quán triệt, triển khai trên 100 lượt với hơn 30.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh tham dự.

 
Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong các Hội nghị, hội thi, tọa đàm, cuộc họp khu dân cư, trợ giúp pháp lý, hoạt động Tủ sách pháp luật; thông qua các tài liệu, tờ gấp có nội dung liên quan đến Luật hòa giải ở cơ sở như tiêu chuẩn hòa giải viên; việc bầu, công nhận hòa giải viên; phạm vi hòa giải; nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải; trường hợp nào gọi là hòa giải thành, trường hợp nào là hòa giải không thành….

 
Qua 5 năm triển khai (2014-2018) thực hiện Luật, các cấp Hội đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho trên 7.500 lượt với hơn 307.000 lượt người tham gia tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

 
Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở khi hết nhiệm kỳ cũng như có sự thay đổi về nhân sự. Việc bầu, công nhận hòa giải viên được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và được thực hiện đúng theo quy định tại điều 8 Luật Hòa giải ở cơ sở.

 
Đến nay, trên  địa bàn tỉnh có 9 Chủ tịch Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; 109 Chủ tịch Hội ND xã, phường, thị trấn và  605 chi Hội tham gia tổ hòa giải ở cơ sở.


Hàng năm, thông qua chương trình phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp về phổ biến giáo dục pháp luật trong đó trọng tâm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải và hòa giải viên.

 
Chất lượng đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ công chức thực hiện tham mưu quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được kiện toàn.

 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có hơn 40 xã, phường, thị trấn và hơn 500 thôn, buôn, khu phố đều có tủ sách pháp luật. Trong đó với hơn 5.800 đầu sách, trên 3.800 đầu sách là các loại văn bản quy phạm pháp luật, còn lại trên 2 ngàn đầu sách là về hỏi- đáp pháp luật.

 
Ngoài ra, hàng năm Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố còn cấp phát, bổ sung trên 500.000 các loại tờ gấp, tài liệu như: Sổ tay nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; hỏi đáp Luật hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, khiếu nại, tố cáo…
 

Trong 5 năm, các cấp Hội đã tiếp nhận gần 5.500 trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tổ chức hòa giải thành trên 4.500 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 83%.
 

Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch Liên tịch và thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại 9 huyện, thị xã, thành phố.

 
Qua kiểm tra giám sát, tổ kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại để các tổ hòa giải khắc phục như: tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ không phù hợp vụ việc hòa giải, nhất là liên quan đến đất đai; cách ghi biên bản hòa giải còn chưa thể hiện được nội dung trọng tâm của cuộc hòa giải. Thông qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở những sai sót, tồn tại để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 
Đồng thời, công tác hòa giải cũng ngày càng thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân. Qua hoạt động hòa giải đã giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.
Tùng Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.050
55.550
Vàng nhẫn
52.850
53.400
Vàng nhẫn
52.850
53.500
Tỷ giá