Thứ năm, 21/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
An Giang: Phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở gần 1.100 cuộc
17:22 - 28/05/2019
(Cổng ĐT HND)- Hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vừa mang tính nhân văn vừa mang tính pháp lý; là một trong những mắt xích xóa tan những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tạo tinh thần đoàn kết, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội cơ sở


Trong năm năm (2014-2018), Trung tâm Tư vấn Hội ND tỉnh đã tổ chức tư vấn, tập huấn, tuyên truyền về Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Hội.

 
Cụ thể, đã tổ chức Ngày pháp luật và Hội nghị về pháp luật được 7 cuộc cho 232 lượt cán bộ, nhân viên cơ quan Hội ND tỉnh tham dự. Trực tiếp tổ chức phổ biến pháp luật thông qua các lớp tập huấn, buổi tuyên truyền, tư vấn lưu động, tư vấn và trợ giúp pháp lý, Hội thi, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở gần 1.100 cuộc cho gần 15.000 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.
 

Cung cấp 42.000 tờ thông tin trích một số điều của Luật hòa giải ở cơ sở bằng tiếng Việt; phát gần 12.000 tờ thông tin trích một số điều bằng tiếng Khơme.


Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Phổ biến pháp luật- Sở Tư pháp tổ chức 4 lớp tập huấn cho trên 400 cán bộ Hội Nông dân xã và ấp các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó có Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hòa giải ở cơ sở.

 
Hội ND cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở cho hội viên, nông dân thông qua các buổi sinh hoạt CLB Nông dân, Hội nghị BCH, Hội nghị sơ tổng kết, Hội thảo. Kết quả, đã tổ chức được trên 1.200 cuộc cho trên 20.400 hội viên, nông dân tham dự.

 
Năm 2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức 1 lớp tập huấn cho 197 người làm công tác hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 888 Tổ hòa giải với 6.085 hòa giải viên. Các tổ hòa giải từ 5-9 người được cơ cấu đủ thành phần, trong đó có cán bộ Hội Nông dân.

 
Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật. Qua 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, vai trò của đội ngũ cán bộ Hội và các thành viên tham gia CLB “Nông dân với Pháp luật” đã được phát huy.
 

Thái Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá