Thứ bảy, 30/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Thừa Thiên- Huế: Giám sát việc thực hiện kinh phí tại MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội
17:15 - 28/10/2019
(Cổng ĐT HND)- Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thành lập Đoàn Giám sát “về mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh”.
Hội Nông dân Thừa Thiên- Huế tổ chức tọa đàm và đối thoại chính sách với hội viên, nông dân

Theo đó, Đoàn Giám sát đã tiến hành hoạt động giám sát tại UBND các xã Dương Hòa,  Phú Sơn, Hương Nguyên, A Ngo, UBND xã Hương Thủy và huyện A Lưới.

 
Đoàn đã giám sát tại UBND các xã Dương Hòa, Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, Hương Nguyên và A Ngo, huyện A Lưới.
 

Về việc thực hiện mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội). UBND 4 xã được giám sát đều thực hiện đúng quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội là 0,8%; chi phụ cấp thêm 0,3% đối với người có bằng Đại học và chi phụ cấp kiêm nhiệm 70% chức vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách.

 
Ngoài ra, có ¾ xã, Phó Chủ tịch MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội có bằng Đại học và được hưởng thêm phụ cấp 0,3%. Cá biệt có trường hợp cán bộ kiêm nhiệm thêm 2 chức danh những người hoạt động không chuyên trách.
 

Tính đến thời điểm giám sát, UBND các xã không bố trí công chức kiêm nhiệm Phó Chủ tịch UBMT và các tổ chức chính trị- xã hội. Tuy nhiên, có ¾ xã bố trí Phó Chủ tịch UBMT và các tổ chức chính trị- xã hội kiêm nhiệm thêm 01 chức danh và được hưởng phục cấp 70% chức danh kiêm nhiệm.

 
Trong các năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, UBND các xã đều xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của UB MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã trình HĐND cấp huyện phê duyệt theo Nghị quyết 15 của HĐND và Quyết định 01 của UBND tỉnh.
 

Đoàn Giám sát cũng kiến nghị với UBMT và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện: Cần nắm bắt, kịp thời có ý kiến với cấp ủy, chính quyền về kinh phí hoạt động của cơ sở; quan tâm chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội tại cơ sở.

 
Chỉ đạo tổ chức đoàn thể cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với kinh phí hàng năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của tổ chức mình để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động có hiệu quả…

Lâm Thái
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.520
48.900
Vàng nhẫn
47.800
48.450
Vàng nhẫn
47.800
48.550
Tỷ giá