Thứ năm, 30/01/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Giang: Nâng cao vai trò Hội trong công tác giám sát
17:06 - 19/11/2019
(Cổng ĐT HND)- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Y tế thành lập 02 đoàn giám sát về thực hiện quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nông dân được Hội ND đào tạo cách làm phân vi sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng nông sản

Đoàn giám sát tại 04 huyện, thành phố: Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, thành phố Bắc Giang; 08 cơ sở gồm: xã Tư Mại, xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng); xã Quang Thịnh, thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang); xã Phúc Sơn, xã Cao Thượng (huyện Tân Yên); phường Đa Mai và phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang); khảo sát trực tiếp tại 16 hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

 
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo bộ phân chuyên môn rà soát, tập hợp các văn bản luật, văn bản hướng dẫn triển khai của tỉnh liên quan đến nội dung giám sát; đề nghị các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát.

 
Trưởng các đoàn giám sát tổ chức họp, thống nhất phân công nhiệm vụ từng thành viên trong đoàn giám sát. Trên cơ sở đó, đơn vị được giám sát đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát bảo đảm thời gian, chất lượng.

        
Trong những năm qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo liên ngành ATTP từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, đã nghiêm túc triển khai thực hiện Luật An toàn thực phẩm; các nghị định của Chính phủ; chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn.

 
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 
Cụ thể, Huyện Lạng Giang đã ban hành 08 Quyết định, 06 kế hoạch và 12 công văn chỉ đạo; huyện Yên Dũng, Tân Yên ban hành 28 văn bản ( công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch); Thành phố Bắc Giang ban hành 30 văn bản chỉ đạo ATTP; 08 xã, phường, thị trấn giám sát ban hành 35 Quyết định, 39 kế hoạch và 16 công văn các loại....

 
Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ở tuyến huyện (Phòng Y tế), tuyến xã (Trạm Y tế) đã chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường.

 
Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã cơ bản được thành lập theo đúng quy định, đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, xây dựng và duy trì hoạt động theo quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

 
 Các phòng chức năng: Y tế, kinh tế hạ tầng, nông nghiệp cấp huyện đã bố trí cán bộ thực hiện công tác an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quy định. UBND cấp xã bố trí cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực công thương, y tế, nông nghiệp để thực hiện nhiệm vụ tham mưu với UBND trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

 
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm thường xuyên được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt qua hệ thống loa truyền thanh của cấp xã, phường, thị trấn, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Minh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
43.300
43.750
Vàng nhẫn
43.450
43.950
Vàng nhẫn
43.450
44.050
Tỷ giá
EUR
26533.06
GBP
30656.9
USD
23245