Thứ hai, 25/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Ninh: Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật
09:05 - 22/11/2019
(Cổng ĐT HND)- Để đưa các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội để tuyên truyền, phổ biến tới hội viên, nông dân, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền bằng nhiều  hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân ở các lứa tuổi tham gia. 
Tuyên truyền pháp luật cho nông dân luôn được các cấp Hội và các ngành chức năng phối hợp thực hiện

Trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật như: Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Dân sự, Lao động, Luật đất đai năm 2013, Phòng chống mua bán người, Khiếu nại, Tố cáo, An toàn thực phẩm, Giao thông đường bộ... bằng các hình thức như tập huấn, tọa đàm, hội thi, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, phát tài liệu, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi/tổ Hội, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tuyên truyền trên website Hội Nông dân tỉnh, phát tài liệu, tờ rơi, phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...


Kết quả đã tổ chức 60 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho 3.511 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức 15 cuộc tọa đàm, hội thảo, hội thi chuyên đề “Nông dân tìm hiểu pháp luật” cho 8.260 lượt cán bộ, hội viên tham dự; lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ nông dân với hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia.


Các cấp Hội thường xuyên vận động gia đình hội viên ký cam kết “Gia đình nông dân hạnh phúc”, trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hằng năm, các cấp Hội đều tổ chức những hoạt động cụ thể (tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, treo băng giôn, khẩu hiệu...) để hưởng ứng "Ngày pháp luật".


Nhằm cung cấp tài liệu tuyên truyền đồng thời hỗ trợ các buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu pháp luật của hội viên nông dân được thuận lợi, các cấp Hội đã khai thác 3.218 cuốn tài liệu, tờ rơi về: Những điều cần biết về tội phạm buôn bán người, Di cư an toàn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội, Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật... của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xuống cơ sở làm tài liệu tuyên truyền.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phát hành tài liệu hướng dẫn sinh hoạt hội viên, trong đó xây dựng trang phổ biến pháp luật, đã biên soạn các bộ câu hỏi tìm hiểu một số văn bản pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Luật an toàn thực phẩm... đưa vào tài liệu đồng thời đăng tài trên website Hội Nông dân tỉnh làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt cho cán bộ, hội viên.


Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong tham gia thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX), Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW và Luật phổ biến giáo dục pháp luật; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Khánh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.450
48.900
Vàng nhẫn
47.500
48.250
Vàng nhẫn
47.500
48.350
Tỷ giá