Thứ hai, 13/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
11:00 - 06/01/2020
(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân trên địa bàn (Ảnh minh họa)

 
Hội ND tỉnh đã ban hành các Quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra của Hội. Theo đó, các cấp Hội tập trung triển khai việc củng cố, đồng thời phân công cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu, tổ chức các cuộc kiểm tra theo định kỳ.

 
Năm năm qua, các cấp Hội đã tiến hành trên 4.200 cuộc kiểm tra đối với tổ chức Hội. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết; công tác Hội và phong trào nông dân; công tác tài chính của Hội; tổ chức rà soát hội viên, nông dân trong toàn tỉnh để có đánh giá khái quát về số lượng và chất lượng hội viên...

 
Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã chủ động phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành giám sát theo Chương trình của Mặt trận Tổ quốc. Bên cạnh đó, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 217, Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Quyết định; mục đích, tính chất, các nguyên tắc của công tác giám sát và phản biện xã hội…

 
Tỉnh Hội tổ chức ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương về việc “Giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, giai đoạn 2015 - 2020”; tổ chức giám sát liên ngành và tiến hành giám sát thường xuyên đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, sử dụng các loại vật tư, phân bón trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Qua đó, hạn chế dần tình trạng buôn bán các loại vật tư, phân bón giả, phân bón kém chất lượng nhằm đảm bảo sản xuất ra những loại thực phẩm an toàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” của tỉnh.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu được tổ chức tại cơ sở.

 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã thành lập 11 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 451 thành viên tham gia ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Nhờ thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền nên hoạt động của các Câu lạc bộ và các mô hình điểm pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng mang lại hiệu quả rõ nét.

 
Tại các mô hình điểm, các cấp Hội luôn quan tâm, tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể. Đồng thời, Hội còn thường xuyên tham gia cùng chính quyền cơ sở tiếp công dân, giám sát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân…

 
Đáng chú ý, để kiện toàn và củng cố bộ máy hoạt động, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập Ủy ban kiểm tra các cấp. Theo đó, các cấp Hội đã tiến hành đầy đủ các bước theo quy trình trong việc thành lập Ủy ban kiểm tra; đảm bảo thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 
Đến nay, toàn hệ thống Hội đã bầu ra được 408 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; ban hành Quyết định công nhận, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các ủy viên. Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Hội ND về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, quy định của Hội…

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, nông dân; tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của từng cán bộ, hội viên, nông dân; phát huy quyền làm chủ của công dân, đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần tăng cường sự đồng thuận ở cơ sở.

 

Duy Nghĩa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.150
50.600
Vàng nhẫn
49.850
50.400
Vàng nhẫn
49.850
50.500
Tỷ giá