Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Vai trò của Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội
16:24 - 23/07/2020
(Cổng ĐT HND)- Để thực hiện tốt vai trò của Hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành và triển khai Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020; hướng dẫn các tỉnh, thành Hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp. 
Các cấp Hội tổ chức vận động, hướng dẫn xây dựng được trên 3.000 mô hình tự quản về an ninh, trật tự 

Các cấp Hội tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia góp ý kiến các dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương.
 

Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia các đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố.
 

Chủ động tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kịp thời nắm bắt tâm tư­, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

 
Đến nay, các cấp Hội tổ chức vận động, hướng dẫn xây dựng được 3.078 mô hình tự quản về an ninh, trật tự hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ở nông thôn.

 
Song song với đó, các cấp Hội tăng cường phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ký cam kết tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đốt pháo, không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo trong cán bộ, hội viên nông dân.

 
Kịp thời nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo đặc biệt là khu vực biên giới, hải đảo; Phối hợp triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân, chương trình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, tạo môi trường gắn kết các hộ gia đình trong sản xuất và sinh hoạt cộng đồng, xây dựng tình đoàn kết quân dân, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân, hưởng ứng và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng để hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.

 
Vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động góp phần xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Ngoài ra, Hội ND các tỉnh, thành phố đã chủ động nghiên cứu, nắm tình hình ở địa phương để phát hiện những chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn để đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách, pháp luật mới cho phù hợp.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tham mưu, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân tại các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của nông dân.

 
Đồng thời phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như về đất đai, môi trường, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Phương An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00