Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Phú Yên: Củng cố, kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra các cấp
17:24 - 25/08/2020
(Cổng ĐT HND)- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện.
Các cấp Hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới tới với hội viên, nông dân

Ngay từ đầu năm, UB Kiểm tra Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và các văn bản chỉ đạo.


Ủy ban kiểm tra các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển  khai, thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; thường xuyên củng cố, kiện toàn UB Kiểm tra các cấp; thành lập các Đoàn Kiểm tra giám sát thường xuyên và chuyên đề; tập trung về kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…


Thực hiện Đề án số 01của BCH TƯ Hội NDVN về thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2010-2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã triển khai, quán triệt nội dung Đề án và Hướng dẫn Quy trình thành lập UB Kiểm tra Hội ND các cấp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt Hội ND cấp huyện và cơ sở; chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở thành lập UB Kiểm tra xong trước tháng 9/2019.


Thực hiện sự chỉ đạo của Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng Đề án thành lập UB Kiểm tra, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình  nhân sự bầu UB Kiểm tra theo đúng trình tự hướng dẫn và đã hoàn thành việc lập UB Kiểm tra Hội ND cấp huyện và cơ sở, trong trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.


Tổng số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh là 5 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Hội ND cấp huyện là 41 đồng chí. Đã có 107/107 cơ sở Hội lập được Ủy ban Kiểm tra, bầu được 323 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 107 chủ nhiệm, 107 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội ND cơ sở.


Về công tác kiểm tra, 100% Hội ND các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở Hội xây dựng được Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Hội ND cấp huyện tiến hành kiểm tra được 25 cơ sở Hội, 78 chi Hội; Hội ND cấp cơ sở kiểm tra 301 chi Hội và 659 tổ Hội.


Nội dung kiểm tra tập trung về kết quả triển khai công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm như: Việc thực hiện Điều lệ Hội ND Việt Nam khóa VII, các Nghị quyết BCH, Ban Thường vụ Hội ND các cấp; Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; kết quả phát triển hội viên mới, việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế, tổ nhóm liên kết; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân…


Thông qua các cuộc kiểm tra của UB Kiểm tra các cấp Hội ND trong tỉnh đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; phát triển những mô hình làm tốt, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân, qua đó kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Khánh Hòa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00