Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Nâng cao trình độ, kỹ năng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
10:19 - 28/11/2019
(Cổng ĐT HND)- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành khóa X khẳng định, người nông dân là chủ thể của quá trình phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Do đó, để người nông dân là chủ thể, việc đào tạo nguồn nhân lực để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. 
Hàng năm, trên 2 triệu người, trong đó gần 70% là nông dân hoặc con em nông dân được đào tạo nghề..


Thực hiện Nghị quyết, hệ thống các văn bản hướng dẫn về đào tạo, hỗ trợ đào tạo được ban hành tương đối đầy đủ như: Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định 1982, 1952, 683 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội… Hàng năm hệ thống giáo dục nghề nghiệp bình quân tuyển sinh đào tạo cho khoảng trên 2 triệu người, trong đó gần 70% là nông dân hoặc con em nông dân. Tuy nhiên, xét về tổng thể, nhân lực nước ta, còn thấp.
 
 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có số người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số chiếm tỷ lệ 76,45% là nước đang ở giai đoạn “dân số vàng”. Tuy nhiên, số lao động qua đào tạo có bằng cấp chỉ chiếm 21,6%. Có thể thấy, chất lượng nhân lực ở nước ta còn thấp, đặc biệt nhân lực trong nông nghiệp; cơ cấu lao động bất hợp lý, đang mất sức cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế, cần sớm có những giải pháp tháo gỡ.
 
 
Giai đoạn 2010 – 2018, cả nước có trên 18 triệu người được đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác, trong đó: Trình độ cao đẳng 1.059.225 người (chiếm 5,7%); trung cấp 1.623.428 người (chiếm 8,7%); đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 15.701.005 người (chiếm 85,4%).
 
 
Thế giới đang tiến bước với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc đời sống kinh tế và xã hội, trong đó có nông nghiệp. Để đến với những thành tựu khoa học công nghệ đó, đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu xã hội, đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, thực hiện đào tạo đa ngành và tăng cường tính liên kết.
 
 
Trước thách thức mới, đòi hỏi mới, nông nghiệp phải hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như tổ chức cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập đó, nguồn nhân lực là một trong những giải pháp đột phá mang tích chất quyết định.
 
 
Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn. Trong đó, tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư lớn và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chuyển đổi nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho một bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; nhằm nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 
 
Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội NDVN cần phối hợp để thực hiện tốt các nội dung trong đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong các hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề, việc làm, bình đẳng giới và các chính sách của Nhà nước đối với nông dân.
 
 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho nông dân, tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 
 
Xây dựng và nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo nghề, đặc biệt là các cơ sở đào tạo nghề phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tiên tiến hiện đại.
 
 
Tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân; đào tạo phục vụ các vùng nông nghiệp trọng điểm, phục vụ sản xuất các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, gắn với phát triển một số vùng chuyên canh; thực hiện các chính sách xã hội đối với nông dân như chương trình giảm nghèo bền vững; nâng cao năng lực của cán bộ Hội các cấp trong việc hỗ trợ nông dân học nghề.
Tuấn Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00