Thứ hai, 30/01/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Lâm Đồng: Hội đóng góp tích cực trong công tác dạy nghề cho hội viên nông dân
17:07 - 26/07/2021
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, ngoài các hoạt động phối hợp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân đã phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn,  một trong những nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp tham gia đào tạo nghề nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. 
Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam thăm mô hình nuôi cá theo công nghệ cao

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động dạy nghề cho hội viên nông dân và lao động trên địa bàn nông thôn và đã được hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia đầy đủ các lớp dạy nghề. Qua hoạt động đào tạo nghề cho nông dân tại một số huyện, thành Hội cho thấy kỹ năng nghề của người nông dân đã được cải thiện, chất lượng cây trồng, năng suất lao động, thu nhập của người nông dân tăng lên rõ rệt. Nhờ đào tạo nghề, một bộ phận nông dân đã có điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời có định hướng phát triển nghề nghiệp, sản xuất theo hướng bền vững.


Đặc biệt, người nông dân còn được cung cấp những kỹ năng về hội nhập kinh tế, về các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của thế giới và Việt Nam; về cách ứng xử với môi trường (công nghệ sạch) và bước đầu được trang bị những kiến thức về khởi nghiệp. Một số mô hình “Nông dân dạy nông dân” đã được các cấp Hội thực hiện và đạt được những thành công nhất định trong công tác dạy nghề, được đánh giá là mô hình hiệu quả trong đào tạo, chuyển giao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân.


Sau mỗi lớp dạy nghề, các cấp Hội tích cực tổ chức tư vấn, giới thiệu và tìm cách giải quyết việc làm cho nông dân, giúp nông dân có việc làm mới hoặc tự tạo việc làm, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội rất chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân sau khi học nghề, như cho vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tín chấp vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội...

 
Nhờ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn những năm qua của Lâm Đồng , trong đó có đóng góp của các cấp Hội Nông dân đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, nhằm giải quyết viêc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Tính đến nay, toàn tỉnh có 101/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 91%); trong đó, riêng năm 2020 tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đã hoàn thành tiêu chí nâng cao, 5 xã hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu đang hoàn thiện thủ tục họp Hội đồng thẩm định của tỉnh; đồng thời, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

 
Các cấp Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với các ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương hăng hái tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân trong tỉnh.
 

Hội đã phối hợp và trực tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên và nông dân phát triển KT-XH, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và bảo vệ an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, sau nhiều năm thực hiện Đề án 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 
Hội cũng phối hợp và trực tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các hội viên và nông dân phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và bảo vệ an ninh, quốc phòng.
 
 

Hải Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
26,249.47
GBP
29,475.66
USD
23,630.00