Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Biểu số liệu kết quả các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023
18:51 - 30/03/2021
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH………..
*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Biểu số liệu kết quả các chỉ tiêu
giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023
 
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu cả nhiệm kỳ 2018 - 2023 Kết quả thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tỷ lệ  (%)
1 2 3 4 5
 
1
Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên Hội viên      
Chi Hội có báo Nông thôn Ngày nay Chi hội      
Hội viên được truy cập internet Hội viên      
 
2
Kết nạp hội viên mới Hội viên      
Cơ sở Hội khá và vững mạnh Cơ sở Hội      
Cơ sở Hội yếu kém Cơ sở Hội      
 
 
 
 
3
Cán bộ Hội chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận Người      
Cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp tỉnh biết sử dụng 1 ngoại ngữ trong giao tiếp Người      
Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã ở vùng biên giới biết sử dụng ngôn ngữ nước láng giềng Người      
Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã được đào tạo có trình độ trung cấp lý luận chính trị, trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên Người      
Cán bộ Chi Hội, Tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác Hội Người      
4 Chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội Chi hội      
Tổng số tiền Quỹ hoạt động của Hội Triệu đồng      
 
5
Hộ đăng ký phấn đấu SXKDG các cấp hằng năm Hộ      
 Hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp hằng năm Hộ      
 
 
6
Hội Nông dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân Cuộc      
Hội Nông dân cấp huyện chủ trì, phối hợp tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân Cuộc      
 
7
Hội Nông dân cấp tỉnh tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân %      
Hội Nông dân cấp huyện tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề  cho nông dân %      
Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề  cho nông dân %      
8 Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân Triệu đồng      
9 Hội viên Hội Nông dân được tiếp cận thông tin thị trường, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp  
%
     
10 Hội Nông dân cấp xã chủ trì, phối hợp tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng được hợp tác xã hoặc tổ hợp tác HTX      
THT      
11 Cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu Mô hình      
12 Hộ hội viên Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Hộ      
Hộ hội viên Hội Nông dân đăng ký được công nhận Hộ      
13 Hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế Hộ      
14 Hội viên Hội Nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế %      
Cơ sở Hội xây dựng mới và duy trì được mô hình tự quản về an ninh, trật tự Cơ sở Hội      
 
Ghi chú:
 - Số liệu đầu nhiệm kỳ tính từ tháng 01/2019;
 - Số liệu giữa nhiệm kỳ tính đến hết tháng 6/2021;
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá