Chủ nhật, 12/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
FFF: Hỗ trợ nông dân cải thiện sinh kế
09:52 - 01/07/2019
(Cổng ĐT HND)- Tại Việt Nam, Hội NDVN  là đơn vị  được Chương trình hỗ trợ rừng và Trang trại (FFF) lựa chọn là đối tác chính để thực hiện.
Hội thảo khởi động tại Yên Bái và Bắc Kạn 


Mục tiêu của FFF tại Việt Nam là nhằm giúp hộ gia đình sản xuất trang trại và rừng, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn; sinh kế và thu nhập của họ được cải thiện và đảm bảo ổn định từ sản xuất trang trại và quản lý rừng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo.


Đồng thời qua đó, xây dựng năng lực cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức nông dân sản xuất trang trại và rừng tại 02 tỉnh Yên Bái và Bắc Kạn hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ tốt cho hội viên trong sản xuất và kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động các tổ hợp tác, HTX, mạng lưới các tổ chức sản xuất trang trại và rừng.

 
Hội ND và các tổ chức nông dân trang trại và rừng tham gia vào quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách về các vấn đề liên quan đến đất đai, bảo vệ và phát triển rừng và đời sống của nông dân ở cấp địa phương, cấp quốc gia cũng như cấp độ quốc tế.

Chương trình FFF tại Việt Nam được thực hiện gồm 3 hợp phần.


Hợp phần 1: Tăng cường năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam ở cấp cơ sở, đặc biệt là trong quản lý và phát triển tổ chức và xây dựng các hình thức kinh tế hợp tác để sản xuất kinh doanh hiệu quả, cải thiện sinh kế và tham gia trong vận động chính sách.


Kết quả mong đợi 1: HND các cấp đại diện nông dân làm rừng và trang trại là những tổ chức mạnh, xây dựng các mạng lưới hoạt động hiệu quả, tham gia vận động chính sách, bảo vệ quyền lợi cho nông dân.


Sản phẩm 1.1. Các hộ trang trại và rừng, phụ nữ, người dân cộng đồng riêng lẻ được tổ chức lại và tăng cường hợp tác trong mạng lưới, liên minh và hiệp hội (hoạt động hiệu quả và đảm bảo về giới)... phát triển các chuỗi sản phẩm.


Sản phẩm 1.2. Sự phối hợp trong đối thoại chính sách giữa tổ chức những nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, cộng đồng người dân, khu vực tư nhân và chính phủ được tăng cường.


Kết quả mong đợi 2: Các tổ nhóm nông dân sản xuất trang trại và rừng được tổ chức thành các tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả, có khả năng và nguồn lực đầu tư sản xuất rừng và trang trại bền vững và tham gia vào thị trường.


Sản phẩm  2.1. Tổ chức trang trại và rừng tại địa phương có kiến thức về phát triển kinh doanh (bao gồm thị trường) và tiếp cận với các thể chế tài chính.


Sản phẩm 2.2. Thành lập và tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ để hỗ trợ cho nông dân sản xuất nông nghiệp và rừng.


Sản phẩm 2.3. Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức trang trại và rừng (FFPOs) có sự tham gia của nam, nữ để gia tăng sức mạnh, tăng hoạt động thưc tiễn và duy trì mạng lưới.


1.Hợp phần 2: Tạo diễn đàn đa ngành, diễn đàn nông dân trang trại và rừng/đối thoại/tham vấn với Chính phủ và chính quyền địa phương về phát triển trang trại và rừng bền vững và các vấn đề liên quan, tăng cường cơ chế tham vấn ​​của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức nông dân sản xuất trang trại và rừng với cơ quan chính phủ và các ngành.


Kết quả mong đợi 3: Tăng sự điều phối và hợp tác đa ngành (các diễn đàn của Chính phủ, tổ chức nông dân, khu vực tư nhân, tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ, …) về quản lý, phát triển trang trại và rừng bền vững ở cấp địa phương và cấp quốc gia.


Sản phẩm 3.1. Thành lập và điều phối diễn đàn đa bên, đa ngành/Ủy ban (có sự tham gia của các tổ chức địa phương, tổ chức dân sự và khu vực tư nhân).


Sản phẩm 3.2. Thông tin được chia sẻ và điều phối giữa các ngành, gia tăng sự hiểu biết và thực hiện các chính sách, chương trình khác nhau liên quan đến tổ chức trang trại và rừng (FFPOs) và các vùng trang trại đối rừng.


2.Hợp phần 3: Đóng góp các sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng của Hội Nông dân Việt Nam và nông dân sản xuất trang trại và rừng với các chương trình/chiến lược trong khu vực và toàn cầu về nông nghiệp và bảo vệ, phát triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.


Kết quả mong đợi 4: Các thông tin về các ưu tiên của nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, và cộng đồng được đề cập trong các chương trình nghị sự hay các sáng kiến (như các Chương trình nghị sự về an ninh lương thực, giảm nghèo, quản lý rừng, chặt phá rừng bất hợp pháp, thương mại, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu).


Sản phẩm 4.1. Các tổ chức khu vực và quốc tế đại diện cho nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, cộng đồng tham gia các diễn đàn quốc tế và đàm phán đã thành lập các kênh truyền thông, thông tin với các tổ chức đó ở cấp quốc gia và địa phương (tác động tới các tiến trình chính sách rộng hơn ở cấp khu vực, toàn cầu và ngược lại).


Sản phẩm 4.2. Những kinh nghiệm, bài học, câu chuyện hay và mô hình thực tế được chia sẻ trong  nước, và giữa các nước với khu vực và toàn cầu

Như Hương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.150
50.600
Vàng nhẫn
49.850
50.400
Vàng nhẫn
49.850
50.500
Tỷ giá