Thứ sáu, 22/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Đan Phượng quyết tâm xây dựng hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao
14:19 - 30/10/2018
UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Đan Phượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 28 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

Các hộ nông dân xã Thọ Xuân đang được hướng dẫn qui trình xử lý gốc rạ tại ruộng bằng chế phẩm Fito- Biomix RR và chế phẩm khử H2S.


Phấn đấu có 4 - 5 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng tỷ lệ HTX nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động. Phấn đấu thành lập mới 3 HTX nông nghiệp trên các lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

Đáng chú ý, huyện Đan Phượng sẽ tập trung hướng dẫn và hỗ trợ các HTX rà soát, nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó tập trung vào nhiều nội dung theo tiêu chuẩn an toàn, công nghệ cao, sản xuất hữu cơ.

Bên cạnh đó, huyện cũng lựa chọn các ngành hàng chủ lực của địa phương để thúc đẩy việc thành lập HTX. Lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vận động thành lập các HTX để phối hợp cùng các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các HTX mới thành lập xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; có quy mô phù hợp với từng loại sản phẩm; huy động nguồn lực HTX, nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo chính sách, nguồn tín dụng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hạ tầng cơ sở cho sản xuất và chế biến; tổ chức liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm...

Vận động những chủ trang trại có quy mô sản xuất lớn để truyên truyền, cùng nhau thành lập HTX.

Nguồn: Lao động thủ đô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá